Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Mawrth 2019

 

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd nesaf ddydd Gwener 5 Ebrill yn Ystafell Bwyllgora 5, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd.

 

Bydd y Pwyllgor yn canolbwyntio ar flaenoriaethau’r Prif Weinidog ar gyfer gweddill y pumed Cynulliad a materion sy’n ymwneud ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd.

 

Hefyd bydd cyfle i Aelodau’r Pwyllgor holi’r Prif Weinidog am faterion amserol eraill.

 

Os hoffech ymuno â ni ym Mae Caerdydd i wylio’r cyfarfod, mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael. I neilltuo lle:

 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Cynulliad ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mick-Antoniw.jpgJayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Llyr-Gruffydd.jpgMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: CraffuPW@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help