Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Mehefin 2019

 

Bydd Cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar ddydd Gwener 12 Mehefin yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton, ger Wrecsam.

 

O gofio pwysigrwydd gweithgynhyrchu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, a’r cyhoeddiadau diweddar am Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Quinn Radiators yng Nghasnewydd, bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan gynnwys cymorth a strategaeth Llywodraeth Cymru.

 

Hefyd, caiff Aelodau’r Pwyllgor gyfle i holi’r Prif Weinidog am faterion amserol.

 

Os hoffech chi ymuno â ni yn Wrecsam i wylio’r cyfarfod, mae nifer gyfyngedig o seddi ar gael. I archebu lle:

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Cynulliad ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mick-Antoniw.jpgJayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Llyr-Gruffydd.jpgMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: CraffuPW@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help