Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCLlLCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

  • Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol, a gall newid.

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Adran-Aelodau

John Griffiths AC (Cadeirydd)http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Huw-Irranca-Davies.jpgMark Isherwood ACCaroline Jones AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Leanne-Wood.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6222

E-bost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help