Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar brynu gorfodol (PDF 494KB) (30/07/19)
  • I gael gwybodaeth am waith y Pwyllgor yn ddiweddar ac yn y dyfodol, mae ein Bwletin Haf (PDF 170KB) bellach ar gael (29/04/2019)
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ei ymchwiliad i Caffael cyhoeddus ynyr economi sylfaenol, a byddai'n croesawu’ch sylwadau. Y dyddiad cau yw 13 Medi 2019 (23/07/2019
  • Adroddiad newydd (PDF 192KB): Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus (08/07/2019)
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd (17/06/2019)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adran-Aelodau

Russell George AC (Cadeirydd)Hefin David ACVikki Howells AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Robert Donovan.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddESS@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help