Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Adroddiad newydd (PDF 192KB): Ymateb y Pwyllgor i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus (08/07/2019)
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ei ymchwiliad i Ddatgarboneiddio Trafnidiaeth, a byddai'n croesawu’ch sylwadau. Y dyddiad cau yw 16 Awst 2019 (01/07/2019)
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd (17/06/2019)
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwwyllgor: Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (960KB) (12/06/2019)
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwwyllgor: Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru (PDF 557KB) (07/06/2019)
  • Adroddiad newydd: Prynu Gorfodol (PDF 1958KB) (06/06/2019)
  • Adroddiad drafft newydd: Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (PDF 463KB) (13/03/2019)
  • Mae arbenigwyr wedi mynegi eu barn ar y contract newydd ar gyfer y Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno Metro (20/11/2018)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adran-Aelodau

Russell George AC (Cadeirydd)http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mohammad-Asghar.jpgHefin David ACVikki Howells AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Bethan-sayed.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Joyce-Watson.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Price.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddESS@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help