Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau Cyfredol

Canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig effeithiol

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Andrew RT Davies ACNeil Hamilton AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6363

E-bost: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help