Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Medi 2018.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Addasiadau Tai (PDF 462KB) (26 Gorffennaf 2018)
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor (Tachwedd 2017)

 

Diweddarwyd: 27 Gorffennaf 2018

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

Nick Ramsay ACMohammad Asghar ACNeil Hamilton ACVikki Howells ACRhianon Passmore AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Adam-Price.jpgLee Waters AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Fay Bowen.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddArchwilio@cynulliad.cymru

Partners & Help