Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 14 Ionawr 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth – 4 Ionawr 2019.
  • Ymgynghoriad newydd - Bil Deddfwriaeth (Cymru) - mae'r ymgynghoriad yn cau ar 21 Ionawr 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF 633KB).
  • Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar Brotocol gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer craffu ar y rheoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd - 29 Hydref 2018.
  • Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - datganiad 25 Hydref 2018.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2016 i cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Ymholiadau Cyfredol

Ffrydiau gwaith eraill

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDawn Bowden AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Suzy-Davies.jpgMandy Jones ACDai Lloyd ACLee Waters AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6362

E-bost: SeneddMCD@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help