Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (205 KB) ar ddeiseb P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni (31 Hydref 2018). Trafododd y Pwyllgor yr ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar 27 Tachwedd a chytunodd i gau’r ddeiseb.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei hymateb (250KB) i’n hadroddiad (441KB) ynghylch y ddeiseb P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i bawb (23 Tachwedd 2018). Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod cyn gynted â phosibl yn y flwyddyn newydd.
Mae ffurf gryno o’n hadroddiad hefyd ar gael fel fideo Iaith Arwyddion Prydain ac ar ffurf testun.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod ei hymateb (166KB) i’n hadroddiad (771KB) ynghylch y ddeiseb P-04-682 Sgrinio Rheolaidd ar gyfer Diabetes Math 1 mewn Plant a Phobl Ifanc (13 Gorffennaf 2018). Trafodwyd y ddeiseb yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 3 Hydref.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Trawsgrifiadau

Deisebau

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Adran-Aelodau

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/David-J-Rowlands-chair.jpgJanet Finch-Saunders AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Neil-McEvoy.jpgMike Hedges AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Leanne-Wood.jpg

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDeisebau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help