Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Mesur arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan Dr Brian Gibbons AC, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol

Diben y Mesur arfaethedig

Mae'r Mesur ynghylch Plant a Theuluoedd (Cymru) yn gwneud darpariaeth statudol, drwy fframwaith deddfwriaethol, i fynd ati i wireddu ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru o ran tlodi plant, ac i fynd ati'n fuan i ddatblygu ei strategaeth ar gyfer plant sy'n agored i niwed drwy ddwyn ymlaen ddeddfwriaeth i ddarparu mwy o gymorth i deuluoedd sydd, o bosibl, â phlant mewn perygl, a gorfodaeth reoleiddiol gryfach mewn lleoliadau plant.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 10 Chwefror 2010. Mae’r Mesur erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Cynod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau*

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2

|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth am y Mesur Arfaethedig ynghylch Plant a Theuluoedd (Cymru), ac mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben. Gellir gweld yr ymatebion a gafwyd yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei
 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd iddo yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 1 Gorffennaf 2009 a daeth i ben ar 1 Hydref 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma:

 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddetholwyd iddo yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 2 Hydref 2009 a daeth i ben ar 10 Tachwedd 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma:

 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig.

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod trafodion 10 Tachwedd 2009.

Partners & Help