Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru) 2008

Mesur arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan  Edwina Hart AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Diben y Mesur yw

Gwneud darpariaeth ynglyn â threfniadau ar gyfer gwneud iawn mewn perthynas ag atebolrwydd mewn camwedd mewn cysylltiad â gwasanaethau a ddarperir fel rhan o'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru; ac at ddibenion cysylltiedig.

Newyddion diweddaraf

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 9 Gorffennaf 2008. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o Daith Mesur drwy  Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  

Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru) 2008

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol *   

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y diwygiadau *

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol  

* Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG

|

Y Mesur a'r Memorandwm Esboniadol

|
|

Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig

|

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 4 Gorffennaf 2007 i ystyried egwyddorion cyffredinol Mesur Arfaethedig. Daeth y Pwyllgor i ben pan gafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad ar 6 Mai 2008.

 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth (PDF, 26KB), sydd bellach wedi cau. Gellir gweld yr ymatebion a dderbyniwyd yn yr:

Adroddiad Pwyllgor: Cam 1
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar y cyfnod cyntaf (PDF, 1.5MB) ar 24 Ionawr 2008

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar y cyfnod cyntaf yng Nghyfarfod Llawn 29 Ionawr 2008.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 30 Ionawr 2008 a ddaeth I ben ar 11 Mawrth 2008.

Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 12 Mawrth 2008 a ddaeth I ben ar 6 Mai 2008.

Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig:

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 6 Mai 2008.

Partners & Help