Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2009

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig gan y Llywodraeth a osodwyd gan Brian Gibbons AC

Gwybodaeth am y Gorchymyn

Ehangu cymhwysedd y Cynulliad mewn cysylltiad â llywodraeth leol i gynnwys cynghorau cymuned (sy’n cynnwys eu cyfansoddiad, eu strwythur, eu gweithdrefnau, eu galluogrwydd a’r modd y maent yn cyflenwi gwasanaethau), adolygiadau cymunedol, y gydberthynas rhwng haenau o lywodraeth leol, lwfansau cynghorwyr a recriwtio a chadw cynghorwyr.

Y newyddion diweddaraf

Wedi i destun y Gorchymyn drafft gael ei gytuno gan y Cynulliad Cenedlaethol a dau Dŷ’r Senedd, gwnaethpwyd y Gorchymyn gan Ei Mawrhydi yn y Cyngor ar 12 Ebrill 2010. Caiff y Cynulliad bellach wneud Mesurau (cyfreithiau) o dan y Materion a restrir yn y Gorchymyn.

Hynt y Gorchymyn

Mae’r tabl a ganlyn yn dangos y dyddiadau allweddol yn hynt y Gorchymyn drwy’r Cynulliad.

Proposed Local Government Order 2009

Cyfnod

Dyddiad

 • Gosod y Gorchymyn arfaethedig

 • 13 Gorffennaf 2009

 • Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 yn ystyried y Gorchymyn arfaethedig

 • 24 Medi 2009
  15, 22 Hydref 2009
  5, 12, 26 Tachwedd 2009

 • Gosod y Gorchymyn drafft

 • 2 Chwefror 2009

 • Gorchymyn drafft – dadl yn y Cyfarfod Llawn

 • 9 Chwefror 2009

 • Gorchymyn gan Ei Mawrhydi yn y Cyngor

 • 12 Ebrill 2009

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Gorchymyn hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Y Gorchymyn arfaethedig a’r Memorandwm Esboniadol

|
 • Ymgynghoriad cyhoeddus ar y Gorchymyn arfaethedig

Ehangu cymhwysedd y Cynulliad mewn cysylltiad â llywodraeth leol i gynnwys cynghorau cymuned (sy’n cynnwys eu cyfansoddiad, eu strwythur, eu gweithdrefnau, eu galluogrwydd a’r modd y maent yn cyflenwi gwasanaethau), adolygiadau cymunedol, y gydberthynas rhwng haenau o lywodraeth leol, lwfansau cynghorwyr a recriwtio a chadw cynghorwyr.

Mae’r gwahoddiad i roi tystiolaeth bellach wedi cau.

 • Adroddiad y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Adroddiad y Pwyllgor

Partners & Help