Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SOC(3)-01-11 Papur 1 Adroddiad gan y Comisiynydd Safonau (PDF, 131KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad134144131KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 270KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad275456269KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 : Agenda Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6451263KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB29/03/2011
SOC(3)-05-10 Trawsgrifiad (PDF, 306KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad312320305KB21/10/2010
SOC(3)-05-10 : Agenda Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB21/10/2010
SOC(3)-05-10 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6656065KB21/10/2010
SOC(3)-03-10 Papur 3 Argymhelliad 15 y Panel Adolygu Annibynnol ynghylch Aelodau'n nodi'r amser y maent yn ei dreulio mewn cyflogaeth ychwanegol - Llythyr gan y Llywydd (PDF, 268KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad275456269KB27/04/2010
SOC(3)-03-10 Trawsgrifiad (PDF, 44KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad4403243KB27/04/2010
SOC(3)-01-10 Papur 1 Adroddiad diweddaru gan y Comisiynydd Safonau (PDF, 228KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad233472228KB02/02/2010
SOC(3)-01-10 Papur 2 Canllaw ar gyfer Aelodau'r Cynulliad ar gofnodi cyflogaeth aelodau teuluol gyda chymorth arian y Comisiwn (PDF, 108KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad138240135KB02/02/2010
SOC(3)-01-10 Trawsgrifiad (PDF, 75KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad7680075KB02/02/2010
SOC(3)-03-09 Trawsgrifiad (PDF, 28KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad2560025KB08/12/2009
SOC(3)-03-09 Papur 1 Ymgynghoriad Cynulliad Gogledd Iwerddon - Ymateb drafftY Pwyllgor Safonau Ymddygiad257024251KB08/12/2009
SOC(3)-03-09 : Agenda Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6451263KB08/12/2009
SOC(3)-03-09 : Cofnodion Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB08/12/2009
SOC(3)-03-09 : Trawsgrifiad Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad7782476KB08/12/2009
SOC(3)-02-09 Paper 1 Proposed Measure - Commissioner for Standards (PDF, 1.40MB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad10485761MB26/02/2009
SOC(3)-02-09 Trawsgrifiad (PDF, 21kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad2048020KB26/02/2009
SOC(3)-01-09 Trawsgrifiad (PDF, 106kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad107520105KB29/01/2009
SOC(3)-05-08 Papur 3 Ymgynghoriad drafft - Mesur arfaethedig pwyllgor (Pdf, 116kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad118784116KB20/10/2008
SOC(3)-05-08 Papur 4 Memorandwm Esboniadol drafft (Pdf, 956kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad978944956KB20/10/2008
SOC(3)-05-08 Trawsgrifiad (PDF, 83kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad8499283KB20/10/2008
SOC(3)-04-08 Trawsgrifiad (PDF, 23kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad2355223KB15/07/2008
SOC(3)-03-08 Trawsgrifiad (PDF, 16kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad1536015KB24/06/2008
SOC(3)-02-08 Papur 5 gohebiaeth at Glerc y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a dderbyniwyd oddi wrth Glerc y Pwyllgor Safonau a Breintiau, Cynulliad Gogledd Iwerddon (pdf, 29.7kb) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad2969629KB03/06/2008
SOC(3)-02-08 Papur 6 Llythyr gan y Prif Weinidog ynglŷn â Chod y Gweinidogion (pdf, 115kb) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad117760115KB03/06/2008
SOC(3)-02-08 Trawsgrifiad (PDF, 169kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad172032168KB03/06/2008
SOC(3)-01-08 Trawsgrifiad (PDF, 27kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad2764827KB29/01/2008
SOC(3)-01-08 Papur 1 Ystyried diwygiadau i God Ymddygiad yr Aelodau (pdf, 44kb) (Saesneg yn Unig)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad4198441KB29/01/2008
STD(3)-03-07 Trawsgrifiad (PDF, 48.8kb)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad4915248KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Agenda Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Papur 1 : Adolygu a diwygio'r Drefn Gwyno Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6860867KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Papur 2 : Cod y Gweinidogion Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6656065KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Papur 3 : Statws y Comisiynydd Safonau Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Papur 4 : Ymweliad y Cadeirydd â Phrifysgol Strathclyde (Saesneg yn Unig) Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6860867KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Trawsgrifiad Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad9932897KB21/11/2007
STD(3)-03-07 : Cofnodion Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad7065669KB21/11/2007
AgendaY Pwyllgor Safonau Ymddygiad4096040KB16/11/2006
Trawsgrifiad PwyllgorY Pwyllgor Safonau Ymddygiad2867228KB16/11/2006
Y Weithdrefn GwynoY Pwyllgor Safonau Ymddygiad8806486KB16/11/2006
Cofnodion y cyfarfod diwethafY Pwyllgor Safonau Ymddygiad8089679KB16/11/2006
STD(2) 03-06 CofnodionY Pwyllgor Safonau Ymddygiad2457624KB16/11/2006
Diweddariad ac Adolygiad o'r Gweithredu oedd yn deillio o STD(2) 02-06Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad4915248KB16/11/2006
Camau oedd yn deillio o STD(2) 01-06Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad3072030KB29/06/2006
AgendaY Pwyllgor Safonau Ymddygiad2048020KB29/06/2006
Trawsgrifiad Pwyllgor - PDFY Pwyllgor Safonau Ymddygiad3788837KB29/06/2006
Cofnidion y Cyfarfod DiwethafY Pwyllgor Safonau Ymddygiad2867228KB29/06/2006
Adroddiad y Comisiynydd SafonauY Pwyllgor Safonau Ymddygiad1740817KB29/06/2006
Mesur Buddiannau Aelodau Senedd yr AlbanY Pwyllgor Safonau Ymddygiad1740817KB29/06/2006

Partners & Help