Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
PAC(3)-05-11 Papur 1 Prosiectau Trafnidiaeth Mawr tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru (PDF, 308 KB) Y Pwyllgor Archwilio 315392308KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Gohebiaeth gan Mr Colman (PDF, 228 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 233472228KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Prosiectau Trafnidiaeth Mawr (PDF, 127 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 130048127KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur 2 Canolfannau Technium Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 2.96 MB)Y Pwyllgor Archwilio 31457283MB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Blismona a Chyfiawnder Troseddol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PDF, 158 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 161792158KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan Mr Jeremy Colman at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PDF, 1.53 MB) (Saesneg yn uinig)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Trawsgrifiad (PDF, 533KB)Y Pwyllgor Archwilio 544768532KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Archwilio 6758466KB23/03/2011
PAC(3)-04-11 Trawsgrifiad (PDF, 452KB)Y Pwyllgor Archwilio 461824451KB09/03/2011
PAC(3)-04-11 Papur 2 Gwasanaethau Therapi Ocsigen yn y Cartref tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru (PDF, 100 KB)Y Pwyllgor Archwilio 10137699KB09/03/2011
PAC(3)-04-11 Papur 1 Gofal heb ei drefnu tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru (PDF, 61 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 180224176KB09/03/2011
PAC(3)-04-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6553664KB09/03/2011
PAC(3)-04-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Archwilio 6758466KB09/03/2011
PAC(3)-03-11 Papur 2 Diwydrwydd dyladwy yn Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru (PDF, 177 KB) Y Pwyllgor Archwilio 313344306KB16/02/2011
PAC(3)-03-11 Papur 3 Adroddiad ar fuddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion ymateb gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (PDF, 262 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 268288262KB16/02/2011
PAC(3)-03-11 Papur 4 Adroddiad ar fuddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion cyngor gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 568 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 581632568KB16/02/2011
PAC(3)-03-11 Trawsgrifiad (PDF, 423KB)Y Pwyllgor Archwilio 432128422KB16/02/2011
PAC(3)-03-11 Papur i'w nodi Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 1.87 MB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 31457283MB16/02/2011
PAC(3)-03-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6553664KB16/02/2011
PAC(3)-03-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Archwilio 6860867KB16/02/2011
PAC(3)-02-11 Papur 1 Gwasanaethau Mamolaeth tystiolaeth gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF, 385 KB)Y Pwyllgor Archwilio 379904371KB02/02/2011
PAC(3)-02-11 Trawsgrifiad (PDF, 486KB)Y Pwyllgor Archwilio 496640485KB02/02/2011
PAC(3)-02-11 Papur 2 Adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru Prosiectau Trafnidiaeth Mawr (PDF, 1.48 MB)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB02/02/2011
PAC(3)-02-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6553664KB02/02/2011
PAC(3)-02-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Archwilio 6758466KB02/02/2011
PAC(3)-01-11 Papur 2 Tystiolaeth ysgrifenedig gan yr archwilwyr am gyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 3.6 MB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 31457283MB19/01/2011
PAC(3)-01-11 Papur 3 Cyflawni gwaith archwilio perfformiad lleol arfaethedig Swyddfa Archwilio Cymru ers 2005 - Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 637 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 649216634KB19/01/2011
PAC(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 581KB)Y Pwyllgor Archwilio 593920580KB19/01/2011
PAC(3)-01-11 : Paper 1 : Tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl: tystiolaeth gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Dyfodol Cynaliadwy Y Pwyllgor Archwilio 8396882KB19/01/2011
PAC(3)-01-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB19/01/2011
PAC(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Archwilio 6963268KB19/01/2011
PAC(3)-17-10 Papur 3 Llythyr esboniadol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 1.2 MB)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB09/12/2010
PAC(3)-17-10 Trawsgrifiad (PDF, 536KB)Y Pwyllgor Archwilio 547840535KB09/12/2010
PAC(3)-17-10 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB09/12/2010
PAC(3)-17-10 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Archwilio 6963268KB09/12/2010
PAC(3)-16-10 Papur 2 Ymdopi â’r her ariannol sy’n wynebu’r sector cyhoeddus yng Nghymru crynodeb o asesiadau corfforaethol llywodraethau lleol (PDF, 402 KB)Y Pwyllgor Archwilio 411648402KB25/11/2010
PAC(3)-16-10 Papur 1 Comisiwn Coedwigaeth Cymru - arian cyhoeddus ar gyfer Coetiroedd Ffynone a Chilgwyn tystiolaeth gan Gyfarwyddwr Comisiwn (PDF, 1.29 MB)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB25/11/2010
PAC(3)-16-10 Trawsgrifiad (PDF, 525KB)Y Pwyllgor Archwilio 536576524KB25/11/2010
PAC(3)-16-10 Papur 3 Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru Gwasanaethau tai i oedolion ag anghenion iechyd meddwl (PDF, 1.1 MB)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB25/11/2010
PAC(3)-16-10 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB25/11/2010
PAC(3)-16-10 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Archwilio 6963268KB25/11/2010
PAC(3)-15-10 Papur 2 Amcangyfrif o Incwm a Gwariant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 367 KB)Y Pwyllgor Archwilio 589824576KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 Papur 1 Ymateb i’r Her o Gyllido’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru Tystiolaeth gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Gyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus a Llywodraeth Leol (PDF, 296 KB)Y Pwyllgor Archwilio 303104296KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 Papur 3 Blaenraglen Waith Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 198 KB)Y Pwyllgor Archwilio 202752198KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 Papur 5 Gwasanaethau Therapi Ocsigen yn y Cartref cyngor gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 602 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 616448602KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 Trawsgrifiad (PDF, 562KB)Y Pwyllgor Archwilio 574464561KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB11/11/2010
PAC(3)-15-10 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Archwilio 7065669KB11/11/2010
PAC(3)-14-10 Papur 1 Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (PDF, 128 KB)Y Pwyllgor Archwilio 131072128KB21/10/2010

Partners & Help