Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datblygu'r Bil Awtistiaeth (Cymru)

O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Rhaid i Aelod ddarparu "gwybodaeth cyn y balot" yn nodi bwriad y Bil arfaethedig.

Os bydd y Cynulliad yn cytuno i gyflwyno Bil o'r fath, gall enillydd y Balot ymgynghori ar ei gynigion cyn cyflwyno'r Bil yn ffurfiol.

Prif Gerrig MilltirManylion
Dyddiad y Ballot​28 Marwth 2017
Dadl lle bydd y Cynulliad yn trafod cyflwyno Bil i roi effaith i’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol Memorandwm Esboniadol i'r cynnig a gyflwynwyd ar 04 Mai 2017

Y Cyfarfod Llawn - 14 Mehefin 2017​

Caniatâd i frwrw ati - Ie
Ymgynghoriad er mwyn llywio datblygiad y Bil​

Os ydych am gyfrannu, gweler y llythyr isod sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am y cynigion ac yn gofyn nifer o gwestiynau.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 20 Tachwedd 2017.

Dylech anfon eich ymatebion dros e-bost i Ymgynghoriad.BilAwtistiaeth@cynulliad.cymru

Rhaid Paul Davies gyflwyno Bil sy'n bodloni'r amcanion polisi a nodir mewn memorandwm esboniadol sy'n cyd-fynd â'r cynnig erbyn 13 Gorffenaf 2018.

Socks  

Partners & Help