Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hynt Biliau'r Cynulliad

Mae'r dudalen ganlynol yn dangos y cynnydd presennol pob Biliau'r Cynulliad. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn y mae pob cam yn golygu gweld y Canllaw i'r Broses Ddeddfu

Gelir gweld rhestr o'r Biliau sydd wedi derbyn Cydsyniad Frenhinol ar dudalen Deddfau'r Cynulliad.

Busnes blaenorol y Cynulliad

Biliau Llywodraeth Cymru

Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)Cyflwynwyd: 12 Medi 2016Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017Cyflwynwyd: 07 Tachwedd 2016Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017Cyflwynwyd: 28 Tachwedd 2016Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)Cyflwynwyd: 12 Rhagfyr 2016Mae'r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017Cyflwynwyd: 16 Ionawr 2017Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)Cyflwynwyd: 13 Mawrth 2017Mae'r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd

Biliau Aelodau Cynulliad

Does dim Biliau Cynulliad wedi eu cyflwyno gan y Aelodau ar hyn o bryd

Biliau Pwyllgorau'r Cynulliad

Does dim Biliau Cynulliad wedi eu cyflwyno gan y Pwyllgorau ar hyn o bryd

Biliau Comisiwn y Cynulliad

Does dim Biliau Cynulliad wedi eu cyflwyno gan y Comisiwn ar hyn o bryd

Partners & Help