Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bil-030 - Darren Millar AC - Bil Hawliau Pobl Hŷn

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi’r Bil

Mae tua 800,000 o bobl hŷn yng Nghymru sy'n haeddu pob cyfle i gael eu grymuso, i gryfhau eu hawliau a diwallu eu hanghenion. Bydd y Bil yn:
 

  • Gwreiddio hawliau pobl hŷn yn ddyfnach yn neddfau Cymru drwy osod dyletswydd sylw dyledus ar gyrff cyhoeddus, sef Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chyrff iechyd lleol.

  • Gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo gwybodaeth am hawliau pobl hŷn ledled Cymru, a dealltwriaeth o'r hawliau hynny.

  • Hyrwyddo heneiddio'n dda, a gwneud llesiant pobl hŷn yn rhan annatod o wasanaethau cyhoeddus a gaiff eu darparu gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

Partners & Help