Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-023 - Huw Irranca Davies AC - Bil Rheoli Llygredd a'r Risg o Lifogydd (Gorfodi) (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil  

Bydd y Bil yn diwygio pwerau o dan Adran 108 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995.
 
Diwygio is-adran (6) o adran 108 o Ddeddf 1995, gyda'r effaith y gellid arfer pwerau o dan is-adran (6) i gael mynediad i eiddo heb roi'r rhybudd o saith diwrnod o fynediad arfaethedig i feddiannydd yr eiddo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partners & Help