Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-020 - David Rowlands AM - Bil Dileu Ffioedd Gosod

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi’r Bil

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru i:

1. Rhoi diwedd ar godi ffioedd ar denantiaid yn ychwanegol at y rhent sy'n ddyledus;

2. Gostwng costau rhentu ar gyfer pobl gyffredin;

3. Cael gwared ar rwystrau rhag rhentu eiddo, yn arbennig ar y rhai sy'n rhentu am y tro cyntaf a'r rhai sydd ar incwm isel drwy rwystro asiantau gosod rhag codi'r mathau canlynol o ffioedd ar denant neu ddarpar denant:

a. ffioedd cofrestru;
b. ffioedd gweinyddu;
c. ffioedd gwirio rhestr eiddo;
d. ffioedd gwirio geirda;
e. ffioedd ymestyn neu adnewyddu tenantiaeth; ac
f. ffioedd gadael

or renewal fees; and
f. exit fees

Partners & Help