Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-017- Jeremy Miles AC - Bil Hawl Cymuned i Brynu

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

Bil i sefydlu hawl cyntaf statudol i gorff cymunedol geisio prynu ased a ddynodir yn Ased Cymunedol, pan fo'r perchennog yn dymuno ei werthu.

Partners & Help