Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bill-016 - Vikki Howells AC - Bil Chwarae Hygyrch

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil 

Byddai'r Bil hwn yn gwella cyfleoedd chwarae hygyrch drwy roi dyletswydd ar awdurdodau lleol fel bod rhaid iddynt ddarparu offer chwarae sy'n diwallu anghenion plant ag anableddau.

Partners & Help