Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-010 - Andrew RT Davies AC - Bil Awtistiaeth (Cymru).

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

Mae'r Bil yn darparu ar gyfer diwallu anghenion plant ac oedolion sydd â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yng Nghymru, gyda'r nod o ddiogelu hawliau oedolion awtistig yng Nghymru a hyrwyddo'r hawliau hynny. Byddai'r Bil, hefyd, yn cydnabod y cyflwr yn statudol, gan fod awtistiaeth yn gyflwr ynddo'i hun. 
 

Nod y Bil Awtistiaeth (Cymru) fyddai:

  • Cyflwyno strategaeth ar gyfer diwallu anghenion plant ac oedolion yng Nghymru sydd â chyflyrau anhwylder ar y sbectrwm awtistig;

  • Sicrhau llwybr clir i gyrraedd diagnosis o awtistiaeth mewn ardaloedd lleol;

  • Sicrhau bod awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn deall ac yn cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y caiff plant ac oedolion awtistig y cymorth amserol sydd ei angen arnynt.

  • Sefydlu cofrestr o blant ac oedolion awtistig fel y gall ardaloedd lleol gynllunio'n briodol;

  • Adolygu'r strategaeth a'r canllawiau'n rheolaidd er mwyn sicrhau datblygiad.

Partners & Help