Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-005 - Janet Finch-Saunders AC - Bil Urddas a Diogelwch Pobl Hŷn (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion Polisi y Bil

Mae Urddas ar ôl Ymddeol yn fater sy'n taro tant gyda llawer o bobl hŷn a'u teuluoedd ledled Cymru, ac yn gadarn o fewn cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 • Byddai'r Bil Urddas a Diogelwch Pobl Hŷn (Cymru) yn:

  • Mynd i'r afael â phryderon yn ymwneud â darparu cyfleusterau gofal;

  • Integreiddio gwasanaethau;

  • Cyflwyno Asesiadau Aros Gartref;

  • Hyrwyddo'r drefn o gynnal archwiliadau ar y cyd;

  • Diogelu asedau y rhai sydd mewn gofal preswyl uwchben yr uchafswm presennol.

Partners & Help