Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-004 - Suzy Davies AC - Bil Sgiliau Achub Bywyd

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

1. Nod y Bil yw:
 
a) creu hawl statudol i bobl gael addysg a hyfforddiant sgiliau achub bywyd sy'n briodol i'w hoedran ar amrywiol adegau yn eu bywydau.

b) llunio cyfrifoldebau statudol i sicrhau:
i) bod yr hyfforddiant sgiliau achub bywyd hwnyn cael ei ddarparu;

ii) bod diffibrilwyr yn cael eu darparu mewn lleoliadau priodol;

iii) bod unigolion sydd wedi cael hyfforddiant achub bywyd ar gael mewn lleoliadau allweddol mewn gwasanaethau cyhoeddus (yn hytrach na pherson cymorth cyntaf penodedig); a

iv) bod deunyddiau cymorth cyntaf sylfaenol ar gael i'r cyhoedd mewn adeiladau cyhoeddus, ac nid ar gyfer y staff yn unig.

c) creu ffyrdd o wella a gorfodi o ran yr uchod.
 
2.  Bydd y Bil hefyd yn datblygu ac yn ffurfioli dysgeidiaeth y "Samariad Trugarog"

3. Er nad wyf wedi cynnal unrhyw ymgynghoriad ffurfiol, credaf y bydd cefnogaeth eang i hyn, a hynny'n seiliedig ar ymgysylltu â'r cyhoedd yn anffurfiol dros nifer o flynyddoedd, o ran y gallai'r Bil hyrwyddo lles y cyhoedd.

Partners & Help