Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-002- Jenny Rathbone - Bil Rheoleiddio'r Ffioedd a Godir gan Asiantau Gosod neu Asiantau Rheoli ar Denantiaid (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

 Nod y Bil yw:

 1. Gwahardd asiantau gosod a rheoli rhag codi unrhyw ddirwy, swm neu ystyriaeth ariannol, gan gynnwys unrhyw ffi neu gost gwasanaeth neu weinyddu mewn cysylltiad â rhoi, adnewyddu neu barhau tenantiaeth breswyl, ac eithrio rhent a blaendal ad-daladwy, ar denantiaid a darpar denantiaid, fel nad yw tenantiaid a lesddeiliaid yn cael eu heithrio'n ariannol rhag cael mynediad at y farchnad rhentu preifat.

2. Rheoleiddio'r uchafswm y gellir gofyn i denantiaid ei dalu mewn cysylltiad â blaendal ad-daladwy.

3. Sicrhau cysondeb, o ran deddfwriaeth, rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban ar y mater hwn, os yw'n bosibl.

Partners & Help