Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
18/07/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogDatblygu Economaidd (Dwyrain Casnewydd)
Questions to the First MinisterEconomic Development (Newport East)
John GriffithsBywgraffiadBiography
14. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd yn Nwyrain Casnewydd? OAQ(4)2286(FM) OAQ(5)0744(FM)
14. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's strategy for economic development in Newport East? OAQ(5)0744(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We plan to continue to support businesses in their growth, invest in high quality infrastructure and improve economic development conditions.
Coetiroedd mewn Ardaloedd Trefol
Woodland in Urban Areas
15. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bwysigrwydd coetiroedd cymunedol yng ardaloedd trefol Cymru? OAQ(5)0740(FM)
15. Will the First Minister make a statement on the importance of woodland in Wales's urban areas? OAQ(5)0740(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government’s strategy, ‘Woodlands for Wales’, recognises that woodlands and trees deliver a range of benefits in towns and cities. They are important in improving the quality of life of the people who live in them. I want to see more trees planted in urban areas.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help