Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
27/06/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogSeilwaith Trafnidiaeth
Questions to the First MinisterTransport Infrastructure
10. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am seilwaith trafnidiaeth yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0678(FM)
10. Will the First Minister make a statement on transport infrastructure in north Wales? OAQ(5)0678(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The national transport finance plan, published in July 2015, sets out investment for transport and infrastructure and services for 2015-20 across all parts of Wales.
Amseroedd Aros
Waiting Times
11. Beth yw'r amseroedd aros presennol ar gyfer pobl ifanc sydd am gael gafael ar driniaeth iechyd meddwl? OAQ(5)0677(FM) TYNNWYD YN ÔL
11. What are the current waiting times for young people wishing to access mental health treatment? OAQ(5)0677(FM) WITHDRAWN
Morlyn Llanw Bae Abertawe
Swansea Bay Tidal Lagoon
12. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch morlyn llanw Bae Abertawe? OAQ(5)0679(FM)
12. What discussions has the First Minister held regarding the Swansea Bay tidal lagoon? OAQ(5)0679(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We continue to be supportive of the proposed Swansea bay tidal lagoon, subject to consents, but await the UK’s response to the Hendry report. The Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs is pressing the UK Government on this, particularly the importance of having full engagement with the Welsh Government.
Recriwtio i’r GIG
NHS Recruitment
13. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am recriwtio i'r GIG yng Nghymru? OAQ(5)0683(FM)
13. Will the First Minister make a statement on NHS recruitment in Wales? OAQ(5)0683(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We support NHS recruitment through our successful national and international marketing campaign; This is Wales: Train Work Live. The national campaign works alongside and supplements local recruitment activity.
Band Eang Cyflym Iawn
Superfast Broadband
14. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y gyfran o drigolion Sir Fynwy a fydd yn gallu derbyn band eang cyflym iawn erbyn diwedd y contract presennol gyda BT Openreach? OAQ(5)0687(FM)
14. Will the First Minister make a statement on the proportion of Monmouthshire residents able to receive superfast broadband by the end of the current contract with BT Openreach? OAQ(5)0687(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
To date, 16,969 premises have been given access to fast fibre broadband by the Superfast Cymru project. By the end of the year this will have risen to 19,902, which represents 85.45 per cent of premises within the intervention area in Monmouthshire.
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Cardiff Capital Region City Deal
15. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fargen ddinesig prifddinas-ranbarth Caerdydd? OAQ(5)0691(FM)
15. Will the First Minister provide an update on the Cardiff capital region city deal? OAQ(5)0691(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The procurement process for the south Wales metro is under way. With governance arrangements agreed, the Cardiff capital region city deal is in the process of identifying projects to deliver the aims of the deal.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help