Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Busnes y Cynulliad

Busnes y Cynulliad yw’r gwaith a gyflawnir gan Aelodau'r Cynulliad er mwyn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hyn yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau.

Beth sy'n digwydd yn y Cynulliad

Show/Hide Calendar, Dangos/Cuddio Calendr

Focus Content Box

Focus Content Box Web Part Menu

Dysgwch am ein pwyllgorau

http://assembly.wales/SiteCollectionImages/Carousel%20images/penhand.jpg
Mae pwyllgorau yn cyflawni llawer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn y Llywodraeth i gyfrif ac archwilio deddfwriaeth arfaethedig.

Yn yr Adran hon

Pwyllgorau

Mae gan bwyllgorau eu cylch gwaith eu hunain i graffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, gan ddwyn Gweinidogion i gyfrif ac archwilio deddfwriaeth arfaethedig.

Y Cyfarfod Llawn

Y Cyfarfod Llawn yw cyfarfod o'r Cynulliad cyfan yn y Siambr. Dyma'r prif fforwm i Aelodau'r Cynulliad wneud eu gwaith fel cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd.

Deddfwriaeth

Gall y Cynulliad ddeddfu ar nifer o bynciau gwahanol. Ar y dudalen hon dangosir statws y deddfau newydd arfaethedig a chewch wybodaeth am ein proses ddeddfu.

Y Llyfrgell Ddogfennau

Mae'r Llyfrgell Ddogfennau yn cynnwys papurau a gyflwynwyd, dogfennau a osodwyd gerbron y Cynulliad, cwestiynau ysgrifenedig a datganiadau Gweinidogion.

Y Gwasanaeth Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff.

Canllawiau'r Cynulliad

Y Rheolau Sefydlog sy'n llywio'r modd y caiff busnes y Cynulliad ei gynnal.

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Canllawiau'r cynulliad

Canllawiau'r cynulliad

Caiff gweithdrefnau'r Cynulliad eu rheoli gan ei Reolau Sefydlog. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help