Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 4 Hydref 2017 i'w hateb ar 11 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwerthuso tendrau'r pedwar cynigydd ar gyfer gwasanaeth rheilffordd nesaf Cymru a'r Gororau? (WAQ74325)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The bidders will be assessed according to agreed evaluation criteria, and the contract awarded to the most cost effective way of delivering my priorities as outlined in the Rail Services for the Future documents, I published last month. My ultimate priority is to improve all rail services across Wales and the Borders for the benefit of passengers.
 
Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a fydd pob defnyddiwr a chymuned yng Nghymru yn cael budd o fasnachfraint rheilffordd newydd Cymru a'r Gororau, yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau trawsffiniol? (WAQ74326)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith(Ken Skates): Following constructive engagement with the public, we are developing a model for the Wales and Borders network that will allow us to prioritise service over profit, drive up standards and improve the passenger experience. The next Wales and Borders franchise will be for the benefit of all rail users across Wales and the borders from 2018. We have set out more detail on our approach and what we are procuring in the recent Transport for Wales brochure – Rail Services for the Future. See attached link:
http://gov.wales/docs/det/publications/170922-rail-services-of-the-future-brochure-en.pdf 
 
Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Faint o bobl ifanc sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun fyngherdynteithio, yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru? (WAQ74328)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ken Skates: As of the 1st October a total of 17,295 people have registered for the mytravelpass scheme.
 
Figures by local authority are as follows: 

Blaenau Gwent   843
Bridgend759
Caerphilly1505
Cardiff1087
Carmarthenshire1092
Ceredigion283
Conwy653
Denbighshire379
Flintshire519
Gwynedd670
Isle of Anglesey242
Merthyr Tydfil309
Monmouthshire456
Neath Port Talbot769
Newport1068
Pembrokeshire389
Powys625
Rhondda Cynon Taf1040
Swansea2414
Torfaen1094
Vale of Glamorgan432
Wrexham667


 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran y gwaith gwella i gyffyrdd 15 a 16 ar yr A55, i gynnwys manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus, ac amserlen fanwl ar gyfer datblygu, ymgynghori, dylunio ac adeiladu? (WAQ74331)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ken Skates: We recently appointed Carillion as the Early Contractor Involvement (ECI) contractor to progress the improvements of Junctions 15 and 16 on the A55. Over the next 18 months we will be progressing the design development of both junctions which will include public consultations. We are planning to hold Public Information Exhibitions towards the end of the year where further details of the programme for delivering the junction improvements will be presented.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Yn dilyn ei gyhoeddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Mehefin y bydd y cynllun dileu HCV yn cael ei roi i GIG Cymru a'r byrddau iechyd dros yr haf, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau: a) pa drafodaethau a gynhaliwyd gydag arweinwyr feirysau cludo gwaed am gwmpas unrhyw ganllawiau diwygiedig, a; b) pryd fydd y cynllun yn cael ei gyhoeddi fel y gall y gwaith barhau i weithio tuag at ddileu'r afiechyd hwn? (WAQ74322)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): Work towards the elimination of viral hepatitis has been progressing well during the summer. The Welsh Viral Hepatitis Subgroup submitted a comprehensive framework to my officials in September. Based on the information provided, my officials have considered the most appropriate actions to achieve the targets. The Chief Medical Officer will be issuing a Welsh Health Circular to the NHS and community pharmacies imminently which will focus on those measures that will reduce, and ultimately prevent, ongoing transmission of hepatitis C, whilst ensuring all those currently infected have access to treatment.
 
Nick Ramsay (Mynwy): A oes cyflwyniad wedi cael ei wneud i'r Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan o ran defnyddio'r moddion Orkambi yn GIG Cymru? (WAQ74323)

Nick Ramsay (Mynwy): Pryd y bydd y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan yn cymeradwyo Orkambi i'w ddefnyddio yn y GIG yng Nghymru? (WAQ74324)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: Orkambi® (lumacaftor/ivacaftor) is indicated for the treatment of cystic fibrosis in patients aged 12 years or older with the F508del gene mutation.
In 2016, the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) re-issued their Technology Appraisal guidance under their “Do Not Do” guidance, emphasising that Orkambi® should not be made routinely available.
The All-Wales Medicines Strategy Group (AWMSG) has contacted the pharmaceutical company, Vertex Pharmaceuticals, and has strongly encouraged them to make a submission to the AWMSG for appraisal. Whilst Vertex has agreed in principle to submit clinical data for appraisal by AWMSG, they have not committed to any firm date for doing so. However, discussions have commenced with Vertex on the most effective approaches to appraisal for the additional license extensions due to come on stream over the next few years. My officials will ensure the future appraisal of lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) is covered.
In the interim, the Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) has agreed a patient access scheme with Vertex Pharmaceuticals and it is available in the Welsh NHS, where clinically appropriate.

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygu cofrestr i gofnodi nifer y bobl yng Nghymru sydd â pharlys yr ymennydd, y gellir ei defnyddio wedyn i wella canlyniadau clinigol a helpu i gynllunio gwasanaethau i blant ac oedolion sydd â pharlys yr ymennydd? (WAQ74327)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: At present, the clinical benefit of a register over and above the coded information on cerebral palsy, routinely collected in NHS Wales has not to our knowledge been described. It would be the responsibility of Health Boards in Wales to consider developing a register to record the numbers of people in Wales who have cerebral palsy; provided there is clinical consensus that this would improve the outcomes and inform service improvements.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Faint o bobl sydd wedi llwyddo i wneud cais am arian ôl-ddyddiedig o dan Ofal Iechyd Parhaus y GIG, a beth yw cyfanswm gwerth y ceisiadau hyn? (WAQ74329)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol(Rebecca Evans):  Approximately 7,500 claims have been received by health boards in Wales with over 70% of these having been completed.   These claims relate to the period between 1996 and the present.  Whilst Health Boards have not historically collected data on the number of successful claims we do know that just over £70million has been repaid to people that were wrongly charged for their care.

With each successive claim period there are fewer in the system.  However, we must continue to focus on getting it right first time in order to ensure that people are aware of their right to be assessed for CHC and those assessments are undertaken correctly and in a consistent way.  

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am drefniant Awdurdod Cyllid Cymru? (WAQ74330)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): I have no plans to create a Welsh Health Authority.
 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi nifer y cleifion a gafodd eu trin dros y ffin yn 2014-15, 2015-16 a 2016-16, gan gynnwys dadansoddiad o'r ysbyty a roddodd y driniaeth/y llawdriniaeth, a beth oedd ar ei gyfer? (WAQ74332)

Derbyniwyd ateb ar 13 Hydref 2017

Vaughan Gething: The attached pdf shows the number of patient episodes for Welsh residents who were treated across the border, broken down by speciality and hospital for each of the last three years. Specialities where there are less than three patient episodes for every financial year have been excluded. A patient episode is the time a patient spends in the continuous care of one consultant (or GP acting as a consultant). Therefore the attached pdf does not show unique patients, which are shown in Table 1.

A number of Welsh residents are routinely referred to England for elective treatment where those services are not provided in Wales, including some specialised services. In addition, health boards in Wales, particularly those along the border, have contracts with providers in England for elective care. These are a small number of episodes compared to overall number of patients treated in Welsh hospitals which is shown in Table 2:

Table 1: Welsh patients treated in English hospitals

Financial YearPatients
2014/15 35,569
2015/16 35,654
2016/17 36,040

Source: Patient Episode Database Wales, NHS Wales Informatics Service

Table 2: Number of patient episodes in Welsh hospitals

Financial YearEpisodes
2014/15 942,378
2015/16 914,983

Source: Patient Episode Database Wales, NHS Wales Informatics Service


 
Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Gan gyfeirio at y cynllun uwchgyfeirio a daduwchgyfeirio pwysau argyfwng cenedlaethol, ar faint o ddiwrnodau dros y 12 mis blaenorol yr oedd adrannau brys yng Nghymru ar lefel 4, gan ddarparu'r ateb yn ôl adran frys? (WAQ74333)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Gan gyfeirio at y cynllun uwchgyfeirio a daduwchgyfeirio pwysau argyfwng cenedlaethol, ar faint o ddiwrnodau dros y 12 mis blaenorol yr oedd adrannau brys yng Nghymru ar lefel 5, gan ddarparu'r ateb yn ôl adran frys? (WAQ74334)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Gan gyfeirio at y cynllun uwchgyfeirio a daduwchgyfeirio pwysau argyfwng cenedlaethol, ar faint o ddiwrnodau dros y 12 mis blaenorol yr oedd adrannau brys yng Nghymru ar lefel 6 gan ddarparu'r ateb yn ôl adran frys? (WAQ74335)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: This information is not held centrally.
Health boards record their escalation levels in accordance with the National Emergency Pressures Escalation and De-Escalation Action Plan. The plan in Wales has four levels of escalation and de-escalation.

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y bydd y cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl fel y nodir yn y gyllideb ddrafft 2018-19 a 2019-20 yn cael ei rannu rhwng gwasanaethau oedolion, plant a phobl hŷn? (WAQ74344)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa gyfran o'r buddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau iechyd meddwl, fel y'i cyhoeddwyd yng nghyllideb ddrafft 2018-19, a ddefnyddir i gefnogi gwasanaethau ataliol a chymunedol? (WAQ74345)
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Sut y bydd y cyllid cyfalaf ychwanegol, fel y'i hamlinellir yng nghyllideb ddrafft 2018-19, yn cael ei rannu ar draws ystâd ysbytai Cymru? (WAQ74347)
Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Vaughan Gething: Information on detailed spending plans for 2018-19 will be published on 24th October.
 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda byrddau iechyd Cymru ar eu gorwariant rhagamcanol a pha gynlluniau sydd ar waith i liniaru effeithiau hirdymor gorwariant pob bwrdd iechyd? (WAQ74346)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Vaughan Gething: The Minister for Social Services and Public Health and I meet regularly with all NHS chairs to share our expectations for their organisations. This will include the requirement to meet their statutory financial duty to operate within their budget over a three-year period. Where organisations are projecting overspends, I have regular discussions with chairs to ensure their boards are putting in place the operational and strategic action required to address their projected deficits in the current financial year, and over the medium term. 
 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu manylion ynghylch pa driniaethau sydd wedi'u clustnodi i'w hadolygu gan gronfa driniaeth Cymru dros y 12 mis nesaf? (WAQ74348)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Vaughan Gething: The New Treatment Fund provides substantial, additional central funding to support health boards make medicines recommended by the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) and the All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG) available faster, and no later than the two month timeframe introduced with the Fund.
The new timeframe established under the fund is designed to ensure all new recommended medicines are considered equally important and made available consistently across Wales where clinically appropriate. Priority is not given for a new treatment for one disease over another. The monitoring system measures health board compliance for each medicine appraised and recommended. There are therefore, no plans to “earmark” for review, any specific medicines.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro'r newidiadau mewn termau real i'r cyllid ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru o ganlyniad i gyllideb ddrafft 2018-19? (WAQ74352)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Mark Drakeford: Within the 2018-19 settlement, we are prioritising funding through the local government settlement for social services to maintain the Welsh Government’s contribution to authorities’ core spending in this area at current levels. Applying the Office for Budget Responsibility GDP deflators[1], this represents a real terms reduction of 1.5% in the Welsh Government’s contribution to social services funding through the local government settlement.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r newidiadau mewn termau real i gyllid ar gyfer y Gronfa Gofal Integredig fel y nodir yn y cyllidebau drafft ar gyfer 2018-19 a 2019-20, ac amlinellu sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar bob bwrdd partneriaeth rhanbarthol? (WAQ74351)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): Our investment of £60m a year in the integrated care fund (ICF) has a capital component which supports new and innovative models of care and support. These approaches help people to maintain their independence whether in their own homes or by providing appropriate accommodation.
Building on this, we are investing an extra £15m over two years - £5 million in 2019-20 and £10 million in 2020-21, in housing, health and social care capital programmes. This additional investment will complement the ICF by developing independent living integrated with care and by supporting local housing and social care partnership working. Any additional integrated living will contribute towards our commitment to create 20,000 affordable homes over the lifetime of this Assembly and will support a number of “Taking Wales Forward” priorities areas including Housing and Social Care.

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cymryd i ymgysylltu â phobl a darparwyr mewn perthynas â dylunio, cyflwyno a monitro'r Rhaglen Cefnogi Pobl? (WAQ74353)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i roi dyraniadau dangosol i awdurdodau lleol ar gyfer y rhaglen Cefnogi Pobl ar sail tair blynedd yn hytrach na dwy flynedd fel yr amlinellir yn y gyllideb ddrafft? (WAQ74354)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch y fformiwla ariannu ar gyfer y Rhaglen Cefnogi Pobl, ac a wnaiff ddarparu dyddiadau'r cyfarfodydd hynny a beth oedd canlyniadau'r cyfarfodydd hynny? (WAQ74355)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa newidiadau y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn eu gwneud i ganllawiau caffael o dan y Rhaglen Cefnogi Pobl ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru eu galw'n gamarweiniol ym mis Awst 2017? (WAQ74356)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i sicrhau bod Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol a darparwyr awdurdodau lleol yn gwbl ymwybodol ac yn barod ar gyfer unrhyw newidiadau polisi pellach gan Lywodraeth Cymru i'r Rhaglen Cefnogi Pobl? (WAQ74357)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa fesurau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cymryd i sicrhau bod gan Bwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol o dan y Rhaglen Cefnogi Pobl gynrychiolaeth gan ddarparwyr a'r trydydd sector, ac a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu dyfodol y pwyllgorau, ynghyd â'r effeithiau y bydd unrhyw newidiadau yn eu cael ar glustnodi'r cyllid ar gyfer y rhaglen? (WAQ74358)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch rôl Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol y Rhaglen Cefnogi Pobl yn ei gynigion ar gyfer diwygio llywodraeth leol ac a wnaiff hefyd ddarparu dyddiadau'r cyfarfodydd hyn? (WAQ74359)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad o'r adolygiadau y mae ei adran wedi ymgymryd â hwy mewn perthynas â darpariaeth awdurdodau lleol o'r Rhaglen Cefnogi Pobl, gan gynnwys sgoriau cynghorau unigol? (WAQ74360)

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Rhaglen Cefnogi Pobl, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017? (WAQ74361)

Derbyniwyd ateb ar 16 Hydref 2017

Carl Sargeant:  Given their related nature, a single answer has been provided to address these questions comprehensively
 
Welsh Government has recently completed a consultation exercise on "Draft Supporting People guidance and outcomes framework". The consultation ended on the 4th August 2017 and we are currently considering the responses to this comprehensive engagement with stakeholders.
 
As part of this consideration we are seeking to absorb the lessons to be learned from the Auditor General's report on Supporting People; this will include revisions to the draft guidance to reflect the recommendations made. In particular we will be revising the procurement guidance to ensure that the mechanisms deliver value for money whilst balancing the risks identified by the Auditor General. Namely;

  • reducing the pool of potential suppliers;
  • inadvertently working against the Welsh Government's objective of local authorities developing local third-sector organisations;
  • creating frustration amongst providers where they consider such closed approaches inequitable; and
  • limiting opportunities for local authorities to drive further improvements and efficiencies.

     

With respect to monitoring, the system of local authority Supporting People visits has been developed in agreement with the Supporting People National Advisory Board. The visits provide constructive challenge for local authority Supporting People teams. In order to ensure an open and frank dialogue the reports of these visits are not scored and are not published.
 
Experience has shown that efforts to provide indicative allocations beyond the period for which Welsh Government budgets have been set, has proved futile, reflecting the fact that we can not provide  assurance where Welsh Government itself is not certain of the funding parameters. As a result, indicative allocations are not set beyond the known budget period. The ability to set a two year budget in the current round is therefore a significant step forward where Welsh Government is able to offer indicative allocations for which it can enjoy a level of confidence.

Issues of distribution formula were discussed by the Distribution Sub-Group of the Local Authority Partnership Council at the time of the Mansel Aylward review and I continue to discuss formula matters with my Supporting People National Advisory Board. However, distribution formulae for revenue grants are within my gift as part of my portfolio responsibilities and I have not therefore had formal discussions with the Cabinet Secretary for Finance and Local Government on this matter.

I am seeking advice on the opportunities to rationalise grant administration within my portfolio in order to increase flexibility, reduce bureaucracy and help address future budget pressures which we anticipate in future Welsh settlements from U.K.  Treasury. As part of this process I have asked officials to meet with chairs of the Regional Collaborative Committees and other key stakeholder representatives to discuss the opportunities and risks such an approach may present. In addition I have asked the Supporting People National Advisory Board to provide me with their views. The Board includes representatives of Local Authority Supporting People teams and the Welsh Local Government Association.

Welsh Government has published guidance and a Memorandum of Understanding governing Regional Collaborative Committees (RCCs). This guidance makes clear that RCCs should include: "Providers (representing long term and short term services) elected and supported by Cymorth Cymru and Landlords elected and supported by Community Housing Cymru," as well as service user representation. Whilst, I have been clear that I am listening to thoughts on how I might remove unnecessary barriers within the grant mechanism in my portfolio, this has not as yet translated to any proposals to change the role of the RCCs.

I have instructed my officials to engage with those in the Cabinet Secretary for Finance and Local Government's department on the implications of Local Government Modernisation for Regional Collaborative Committees. To date this has not necessitated any specific discussion with The Cabinet Secretary although of course the broader issues are the subject of regular discussion within Cabinet.

I made a written statement on the Wales Audit Office report on Supporting People on the 31st August. In that statement I welcomed the Auditor General's recognition of the progress that has been made and the value of the programme. However, I also acknowledged the work that remains to be done. An initial response has been provided and a fuller formal response will follow in due course. In that statement I offered to make a statement or answer questions and would be happy to do so should Assembly Members wish me to do so.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad o gydnabyddiaeth ariannol uwch swyddogion mewn awdurdodau lleol yn y blynyddoedd 2015-16 a 2016-17? (WAQ74336)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad o'r cynghorau nad oeddent yn gallu paratoi datgeliadau priodol ar gydnabyddiaeth ariannol uwch swyddogion yn 2015-16? (WAQ74337)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru nad oedd tua 50 y cant o gyrff llywodraeth leol yn paratoi datgeliadau yn briodol ar gydnabyddiaeth ariannol uwch swyddogion? (WAQ74343)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): The Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014, require a breakdown of senior officers' remuneration to be set out in each local authority's statement of accounts.  This information is not held centrally by the Welsh Government. 

It is the responsibility of each local authority to ensure it complies with legislative requirements relating to the disclosure of information related to their senior officers' remuneration. 

I expect local authorities to uphold the common set of core principles and minimum standards set out in the Welsh Government report 'Transparency of senior remuneration in the devolved Welsh public sector'. 

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru bod 52 y cant o ddatganiadau ariannol yn 2015-16 yn cynnwys gwallau perthnasol? (WAQ74338)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddatganiadau Ariannol Llywodraeth Leol ar gyfer 2015-16? (WAQ74341)

Deryniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Mark Drakeford: It is vital that local authority’s service delivery is underpinned by robust financial reporting which is accurate and high quality, so it is encouraging that the Auditor General for Wales concluded that local government bodies generally prepared good-quality financial statements.
It is important that in planning for the future challenges authorities face, they take account of the need to ensure financial reporting continues to improve and become more timely.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru bod cronfeydd wrth gefn defnyddiol awdurdodau lleol wedi codi 7 y cant ers 2011-12? (WAQ74339)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad o gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn ôl awdurdod lleol yn y blynyddoedd 2015-16 a 2016-17? (WAQ74340)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i annog cynghorau i wneud defnydd pellach o'u cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio? (WAQ74342)

Derbynwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Mark Drakeford: It is the responsibility of each authority to ensure it has an appropriate strategy in place for holding and using its reserves. The strategy should include regular reviews of holdings of reserves to ensure they are being deployed strategically to maintain and improve vital local services and to support the necessary longer term reforms.
The latest data on levels of reserves held by each local authority are published on the Welsh Government’s website. http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/whole-government-accounts/publications/whole-government-accounts-reserves/?lang=en

Decisions about the use of reserves are matters for each authority, supported by professionally qualified finance officers. I expect them to have rigorous arrangements in place to ensure they are using all their available resources in the most efficient and effective manner and that their decisions are open and transparent.
 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Sut y bydd mwy o arian ar gyfer gofal cymdeithasol fel y'i nodir yng nghyllideb ddrafft 2018-19 yn cael ei rannu rhwng pob un o awdurdodau lleol Cymru? (WAQ74349)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Mark Drakeford: The funding for social care set out in the draft budget 2018-19 will be distributed across the Welsh local authorities according to the personal social services element of the local government settlement formula. Further information can be found on the Welsh Government settlement web pages:
http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/settlement/?lang=en
 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pa ddyraniadau cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol Cymru, os o gwbl, a gaiff eu clustnodi yng nghyllideb ddrafft 2018-19? (WAQ74350)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Mark Drakeford: Within the 2018-19 settlement we are prioritising funding for social services. While there is no ring fencing on any specific element of the settlement, I am prioritising funding through £42 million in 2018-19 within the settlement to maintain the Welsh Government’s contribution to social services and enable authorities to maintain core spending in this area at current levels.

Partners & Help