Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 29 Medi 2017 i'w hateb ar 5 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet sicrhau bod copi o ddogfen Llywodraeth Cymru sy'n nodi gofynion gwasanaethau trên y mae wedi'i darparu i'r cynigwyr ar gyfer masnachfraint rheilffordd Cymru a'r Gororau ar gael yn gyhoeddus? (WAQ74305)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): I will make as much of the related documentation as possible available following award of the new contract. I am currently considering what documents can be published in advance of the contract being awarded without jeopardising the procurement process. In advance of issuing the invitation to submit final tenders, Transport for Wales published 'Rail Services for the Future' that sets out more detail on the outcomes we are procuring, including our requirements for enhanced services.

Partners & Help