Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 15 Mawrth 2016 i'w hateb ar 22 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau statws presennol y Lôn Pum Milltir yn y Barri ac a yw wedi'i newid neu yn cael ei newid i gefnffordd ddynodedig ac, os felly, pam? (WAQ70060)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): Five Mile Lane is not a trunk road. It remains the responsibility of the Vale of Glamorgan Council and we have no plans to change its status.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Mewn perthynas â WAQ69985, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau y bydd y cyfleuster yn cael ei brynu ar gyfradd y farchnad agored masnachol neu a fydd yn ystyriaeth enwol? (WAQ70061)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Edwina Hart: Aston Martin will be purchasing the property at the independently determined open market value.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Yn dilyn yr ateb i gwestiwn OAQ(4)0692 (HSS), pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i weithredu'r rhaglen HPV newydd sydd wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer dynion rhwng 16 a 45 oed? (WAQ70059)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): In December, I announced a new targeted human papillomavirus (HPV) programme for men who have sex with men (MSM) following recommendations received in November 2015 from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation. 

The new programme will be targeted at MSM aged 16 to 45 who attend specialist sexual health clinics. Other people, who are at higher risk of HPV infection, including MSM who are over 45, sex workers, HIV-positive women and HIV-positive men who are not MSM, will be offered vaccination based on clinical judgment.

Welsh Government officials are working with Public Health Wales and service providers on delivery arrangements.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Faint o fyrddau iechyd sydd wedi sefydlu llwybrau atgyfeirio wedi'u ddiffinio i hwyluso asesiad arbenigol a diagnosis prydlon i bobl yr amheuir bod ganddynt glefyd y coluddyn llidiol? (WAQ70062)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa asesiad sydd wedi'i wneud o'r defnydd o calprotectin ysgarthol mewn gofal sylfaenol? (WAQ70063)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gamau sy'n cael eu cymryd i annog y defnydd o calprotectin ysgarthol mewn gofal sylfaenol er mwyn hwyluso'r broses o gyfeirio pobl yr amheuir bod ganddynt llid y coluddyn mewn modd cyflym a phriodol? (WAQ70068)

Derbyniwyd ateb ar 24 Mawrth 2016

Mark Drakeford:

It is important to distinguish inflammatory bowel disease  from non-IBD causes, such as irritable bowel syndrome so conditions can be appropriately managed and monitored. People with symptoms or with abnormal blood results are referred to secondary care for urgent investigation.

The National Institute for Health and Care Excellence has recommended the use of faecal calprotectin as an option to support clinicians with the differential diagnosis of inflammatory bowel disease or irritable bowel syndrome in adults with recent onset lower gastrointestinal symptoms for whom specialist assessment is being considered.

Faecal calprotectin testing for the differential diagnosis of inflammatory bowel disease or irritable bowel syndrome may be offered by gastroenterology and colorectal surgery consultants in adult and paediatric medicine.

A series of pilots have been set up in Wales to assess the use of faecal calprotectin testing in primary care settings. These will evaluate changes to, and the appropriateness of, referrals to secondary care and value for money before rolling out testing across all localities.

The pilots are running in Cardiff and Vale University Health Board and are about to start in Betsi Cadwaladr University Health Board.

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Sawl toiled cyhoeddus sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd, ac a ellir darparu ffigurau ar gyfer pob un o'r pum mlynedd diwethaf? (WAQ70064)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gynlluniau sydd gan eich adran i gynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y cynllun toiledau cymunedol ledled Cymru? (WAQ70066)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddefnyddio'r cynllun toiledau cymunedol i gefnogi'r gwaith o gyflwyno strategaethau toiledau lleol? (WAQ70067)

Derbyniwyd ateb ar 30 Mawrth 2016

Mark Drakeford:

Data on the number of public toilets in Wales for the last five years is not available centrally. Local authorities reported to Welsh Government in 2014, that there were approximately 950 public toilet facilities across Wales.

The provision and maintenance of public toilets is at the discretion of Local Authorities who have a power under Section 87 of the Public Health Act 1936 to provide public conveniences. It is for individual authorities to decide whether or not to exercise these powers. Consequently, the provision of public toilets will vary from area to area.  

To support local authorities, the Public Facilities Grant Scheme was introduced in April 2009 to reimburse local authorities (up to a maximum of £17,500 per local authority per year) for payments up to £500 that they make to local businesses for allowing free public access to their toilet facilities. Since the Grant Scheme ended in 2014-15 the budget allocation (£200,000) has been distributed in equal proportions to each local authority via the Revenue Support Grant.

This contributes to the provision and upkeep of public facilities within each Authority area. The Regulatory Impact Assessment prepared for the Public Health (Wales) Bill, provided information about local authority participation in the Public Facilities Grant Scheme:

http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12763&AIID=22862.

Local authorities should ensure their budget decisions take account of the relationships between the provision of discretionary services and improving outcomes for local communities and citizens. It will be for all public sector organisations to look at ways of continuing to deliver public toilet services.

The loss of the Public Health Bill on the 17 March represents a serious set back to improving the supply of toilets for use by the public  in Wales.

Partners & Help