Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Mawrth 2016 i'w hateb ar 9 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa gyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddynodi i gynlluniau gwobrwyo sy'n cydnabod safonau uchel o addysgu yn ystod y pedwerydd Cynulliad? (WAQ69949)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis):

We have made available £42,000 (ex VAT) over the past four years to sponsor the Pearson Teaching Awards that recognise high standards of teaching. Welsh winners have gone through each year to the finals which are broadcast across the UK.

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o nyrsys ysgol a gyflogir ledled Cymru a pha gyfran o ysgolion uwchradd y mae nyrs ysgol ymroddedig yn gweithio ynddynt? (WAQ69950)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Huw Lewis:

The most recent data shows that there were 71 qualified Full Time Equivalent school nurses in Wales (September 2014). Data for September 2015 is expected to be published later this month.

All secondary schools have an identified school nurse.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad llawn o'r ffigurau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol y cyfeiriodd atynt yn ei ateb i WAQ69894? (WAQ69951)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

National performance indicators are published on the Public Health Wales Observatory website. https://public.tableau.com/profile/publichealthwalesobservatory#!/vizhome/Pregnancysurveillanceindicators2016/Pregnancyindicators

An enhanced data capture system for electronic reporting will be in place in May.

Partners & Help