Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 29 Chwefror 2016 i'w hateb ar 7 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Gan gyfeirio at WAQ69766, a yw'n bosibl i gael dadansoddiad manwl o le ac ar beth y £3.5 miliwn a neilltuwyd i wella amddiffynfeydd rhag y môr ar hyd y lefelau Gwynllŵg a Gwent wedi cael ei wario? (WAQ69937)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

Funding for sea defences along the Wentloog and Gwent Levels as set out below:

  • Portland Ground – £2 million
  • Tabbs Gout - £1.3 million
  • Other smaller schemes including works at Peterstone Gout and Goldcliff – over £150,000

Partners & Help