Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 26 Chwefror 2016 i'w hateb ar 4 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau pam yr oedd tanwariant mewn perthynas â'r fenter Cyrraedd y Nod? (WAQ69934)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): As a result of early delays during the implementation of the Reach the Heights programme the overall timeframe for delivery was shortened. A further pause and review was undertaken part way through the programme, which halted delivery for a short period.  Whilst it was subsequently agreed to extend the initiative, this pause and review further shortened the overall delivery timeframe and therefore had a consequential impact on volumes of activity and expenditure.  Further underspend was incurred in the latter stages of programme delivery as partner organisations found it difficult to retain staff nearing the end of their time-limited contracts.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Ymhellach i WAQ69855, a wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau ar ba gynlluniau y gwariwyd y £3,331,186 a ddadneilltuwyd ar y  fenter Cyrraedd y Nod? (WAQ69935)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mawrth 2016

Gweinidog Cyllid a Busnes y Cynulliad (Jane Hutt):

The de-commitment of £3.3m of ESF funds 2007-2013 from the Reach the Heights scheme was reinvested by WEFO into the Regional SEN, STEM Cymru and Traineeships projects helping to address employment and skills issues among young people.

 

Gofyn i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion pob raglen, cynllun neu fentr Llywodraeth Cymru sydd wedi cael arian drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac sydd wedi arwain at danwariant neu dadneilltuo yn ystod y pedwerydd Cynulliad; a faint o arian oedd hyn ym mhob achos? (WAQ69936)

Derbyniwyd ateb ar 8 Mawrth 2016

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Jane Hutt):   To maximise the delivery of Structural Fund Programmes for Wales, the Welsh European Funding Office (WEFO) monitors and, where necessary, de-commits and redeploys funds from projects that are unlikely to achieve their expenditure targets. This may be the result of a number of factors including changes in the economy or labour market, under performance against delivery plans, audit-related adjustments or where costs are less than originally anticipated. In all cases, WEFO seeks to redeploy any de-committed funds to support other investments over the lifetime of the programmes.

The 2007–2013 programmes supported a total of 111 ESF projects, and during the Fourth Assembly term, the following Welsh Government ESF projects had funds decommitted.
 

Project ESF Awarded (£m) ESF De-Committed (£m)
 Reach the Heights – First Footholds10.7 1.7
Reach the Heights – Routes to the Summit8.8

 1.6

 

Minority Ethnic Learning and Achievement project4.0 1.6
JobMatch16.0  0.8
Genesis Wales 35.922.7
Financial Leadership Network2.00.08
Enhancing Leadership and Management Skills21.113.4
Skills Growth Wales30.96.4

Partners & Help