Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 5 Chwefror 2016 i'w hateb ar 12 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn nodi a fydd yn ymrwymo i godi amddiffynfeydd môr ar hyd lefelau Gwynllŵg ac afonydd Ebwy ac Wysg yn y dyfodol agos? (WAQ69766)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

There have been very recent improvements to the sea defences along the Wentloog and Gwent levels, investment amounting to over £3.5 million.  A major scheme is also planned for 2016 at Crindau, on the River Usk.

It is the responsibility of the relevant risk management authority to bring forward applications for further improvements, as and when they are required.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn sgil y penderfyniad diweddar i droi i lawr cynlluniau ar gyfer ysgol uwchradd Cymraeg newydd yng Nghasnewydd o ganlyniad i'r perygl o lifogydd, a wnaiff y Gweinidog fuddsoddi mewn cynlluniau i wella'r amddiffynfeydd môr yn Marshfield? (WAQ69767)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Carl Sargeant:

Improvements have recently been made to the coastal defences along the Wentloog Levels, investment amounting to over £3.5 million

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am roi'r canllawiau ar gyflogau prif weithredwyr ar waith? (WAQ69768)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

The Guidance issued to the Independent Remuneration Panel in relation to the exercise of its powers on chief officers pay was published on the Welsh Government website in April 2014.

The Panel publish its recommendations to Local Authorities on its website and in its Annual Report.  The draft Annual Report for 2016/17 contains the Panel's recommendations in relation to the three cases it has considered to date: that of Pembrokeshire, the Vale of Glamorgan and the Isle of Anglesey.

http://gov.wales/irpwsub/home/?lang=en

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad ariannol o'r refeniw treth cyngor a gafwyd yn y blynyddoedd 2010-2011, 2011-2012, 2012-13 a 2014-15? (WAQ69769)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

I will write to you and a copy of the letter will be put on the internet.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu costiadau ar gyfer y pwyllgorau ardal cymuned arfaethedig o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015? (WAQ69770)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Leighton Andrews: Costings for the proposed Community Area Committees under the Draft Local Government (Wales) Bill are set out in Part 2 of the Draft Regulatory Impact Assessment (pages 21 – 23), which was published alongside the Draft Bill. 

 

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn dilyn y newyddion fod y perygl o lifogydd wedi tanseilio cynlluniau ar gyfer ysgol uwchradd newydd yng Nghasnewydd, pam nad oedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymgynghori â Llywodraeth Cymru ar safle'r ysgol? (WAQ69765)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): 21st Century Schools is a strategic capital investment programme with local authorities and others acting as our delivery agents.  This means that the responsibility of project delivery lies, in this case, with the local authority.  This responsibility would include undertaking consultations, land surveys and planning necessary to deliver a project.  I understand that Newport Local Authority did consult with Natural Resources Wales in respect of their plans for a new Welsh medium secondary school.

Partners & Help