Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Chwefror 2016 i'w hateb ar 9 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod y llythyr a anfonwyd at bob ffermwr sydd heb dderbyn eu taliad sengl eto yn rhoi manylion penodol y rhesymau pam nad yw'r ffermwyr wedi cael eu talu eto? (WAQ69743)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016 

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd (Rebecca Evans):  The letter which has been sent to farmers explains the reasons why the Basic Payment Scheme payment has not been made. We could not write a tailored letter because it would take too long to analyse those remaining claims, taking staff away from the priority, which is making payments.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at yr holl ffermwyr nad oeddent wedi derbyn eu taliad sengl erbyn diwedd mis Ionawr 2016? (WAQ69744)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Rebecca Evans: I can confirm Rural Payments Wales has written to all farmers who have not received their Basic Payment Scheme payment.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pryd y bydd ffermwyr nad ydynt wedi derbyn eu taliad sengl eto yn cael eu talu? (WAQ69745)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Rebecca Evans: The remaining Basic Payment Scheme payments will be made to all but the most problematic cases over the next few weeks.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Faint o ysgolion sydd wedi cael eu hadeiladu yng Nghymru o dan raglen ysgolion ac addysg y 21ain ganrif? (WAQ69742)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): Band A of the 21st Century Schools and Education Programme runs over the five year period ending 2019.  During this period, over 150 schools and colleges across Wales will be rebuilt or refurbished.

To date, 96 projects have been approved to proceed.  Of these, 46 are under construction and 25 completed.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae barn grwpiau defnyddwyr beicio yn cael ei hystyried o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, a sut y mae hi'n monitro camau gweithredu awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu rhwymedigaethau yn y maes hwn? (WAQ69746)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae hi'n monitro'r cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol unigol mewn perthynas â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013? (WAQ69747)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart):  At the national level, Active Travel user views are represented on my Active Travel Board.  Local authorities have now submitted their Existing Routes as required by the Active Travel Act for my consideration.  They will be submitting their first annual reports on the costs incurred in making year-on-year improvements in the summer.

 

Partners & Help