Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 1 Chwefror 2016 i'w hateb ar 8 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol cynllun adfer tir Ffos-y-Fran  ac a wnaiff roi sicrwydd, neu fel arall, ar adfer y safle? (WAQ69741)

Derbyniwyd ateb ar 10 Chwefror 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant):

Merthyr Tydfil County Borough Council continues to monitor the site in line with the approved planning permission.  Progressive restoration is taking place in accord with the expectations of Planning Policy Wales and MTAN 2 Coal.  A planning application for the discharge of condition 53 (restoration and aftercare plan for phase 1) has recently been submitted by Miller Argent which is currently under consideration by the local planning authority.

Partners & Help