Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 27 Ionawr 2016 i'w hateb ar 3 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): O ran y gyfarwyddeb nitradau a'r adolygiad o barthau perygl nitradau, pa asesiad sydd wedi'i wneud o effaith y dynodiadau arfaethedig ar ffermio a'r economi wledig ehangach? (WAQ69728)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): A full Regulatory Impact Assessment will be undertaken prior to the new regulations being laid at the end of 2016.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): O ran y gyfarwyddeb nitradau a'r adolygiad o barthau perygl nitradau, a wnaiff y Gweinidog ymrwymo i ymgynghoriad llawn 12 wythnos sy'n cynnwys dynodiadau arfaethedig ynghyd â chynigion ar gyfer y rhaglen weithredu? (WAQ69729)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Carl Sargeant: While we are aiming to consult on the designations of Nitrate Vulnerable Zones and the Action Programme measures together, we have to consider the need to afford sufficient time for appeals to be made so it therefore may be necessary to undertake separate consultations. Should this happen, both consultations will run for the full 12 weeks.

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am a yw'r Rheoliadau Atal Llygredd (Storio Olew) (Cymru) yn ymateb priodol a chymesur ar gyfer y diwydiant ffermio yng Nghymru? (WAQ69731)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Carl Sargeant:

These proposed Regulations provide a common standard for oil storage across all sectors in Wales.

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r gwelliannau economaidd-gymdeithasol yn Aberconwy sy'n deillio o gyllid Cymunedau yn Gyntaf? (WAQ69724)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Dirprwy Weinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): The Conwy Communities First Cluster comprises 13 ''Lower Super Output Areas', four of which are in Aberconwy and nine in Clwyd West. Conwy County Borough Council is the Lead Delivery Body and grant recipient.  The Cluster delivers activity under all three strands of the Communities First Outcomes Framework – Prosperous, Healthy and Learning.

Under the "Prosperous" strand, Communities First in Conwy is helping people to develop employment skills, reducing youth unemployment and disengagement, promoting digital inclusion, improving financial capability, managing debt and raising income and supporting enterprise.  During 2014-15, 655 participants engaged with Communities First through a range of projects.

Conwy's activity under the Healthy and Learning strands includes support and encouragement for people to make healthy lifestyle choices and helping them gain the skills and qualifications they need to enter employment.

Cluster-level data is prepared by Conwy CBC and reported to the Welsh Government.  I have provided examples in the table below:

2014-15 Outcomes Conwy Cluster Reported on:Actual outcomes for 2014-15
Number of participants completing employment related courses25
Number of participants actively accessing advice and support245
Number of participants entered employment21
Number of participants able to use the Internet for online services5
Number of participants gained basic IT skills5
Number of participants more confident in managing their finances70
Number of participants reduced/managing debt55
Number of participants supported to access the benefits they are entitled to49
Number of participants with a better Knowledge for running a social enterprise.37
Number of people gaining a qualification130
Number of people who have increased Physical Activity39

 

This activity makes an important contribution, both immediately and over time, to improving socioeconomic conditions within Aberconwy.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog roi'r ffigurau ar gyfer faint o gyllid grant Cymunedau yn Gyntaf a ddychwelyd i Lywodraeth Cymru gan bob awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer 2012-13, 2013-14, 2014-15 a 2015-16? (WAQ69725)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Lesley Griffiths:

The information is not currently held in the format you request and it will be collated by the end of February.

Not all Communities First Lead Delivery Bodies are Local Authorities with a number being Third Sector organisations. In providing the requested information, we will proceed on the basis you require details of funding returned by all Lead Delivery Bodies.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Beth oedd y gost o osod y rhwystrau canolog presennol, sy'n gallu agor i hwyluso traffig ar yr A55? (WAQ69727)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The total cost for the emergency crossover points as well as new hardened verges was £3.879 million. This included all liaison, feasibility, design and site supervision, development of operating procedures, training, safety audits, construction and traffic management.  

 

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff  y Gweinidog ddatgan faint o geisiadau ar gyfer ffordd osgoi'r Drenewydd a gafwyd oddi wrth contractwyr o'r tu allan i'r DU? (WAQ69732)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Edwina Hart: We received a tender from one supplier outside the UK.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhesymeg y tu ôl i'r gwahaniaethau polisi rhwng Cymru a Lloegr o ran sganiau tomograffeg allyriant positron (PET)? (WAQ69730)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

PET was introduced in Wales in 2010 and the clinical commissioning policy is periodically reviewed to consider the evolving evidence base. As the service matures, a greater number of clinical indications are likely to be incorporated into the policy. PET provision in England is at a different stage of development and so a different number of indications are covered in their commissioning policies. The Welsh Health Specialised Services Committee, which is responsible for PET commissioning policy in Wales,  is undertaking a review of its commissioning policy in the coming months.

http://www.whssc.wales.nhs.uk/policies-and-procedures

 

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog nodi pa awdurdodau lleol yng Nghymru sydd wedi ymuno â'r cynllun grant toiledau cymunedol ar hyn o bryd? (WAQ69726)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

The Public Facilities Grant Scheme ended as a separate scheme in 2013-14.  In line with Welsh Ministers' commitment to maximise funding flexibility for Local Authorities, the associated £200,000 funding was transferred into the 2014-15 Local Government Settlement and distributed to all Authorities.  Local Authorities have their own policies with regards to funding public facilities taking account of local needs and priorities.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa waith ymgysylltu gweithredol y mae wedi'i wneud gyda'r cyhoedd fel rhan o'r ymgynghoriad ynghylch 'Datganoli, Democratiaeth a Chyflenwi'? (WAQ69733)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews): We have consulted extensively on our proposals for Local Government reform, publishing three White Papers and a supporting public awareness campaign for Reforming Local Government: Power to Local People. Three versions of the Paper were produced to make consultation more accessible, including an Everyday Summary and a Young People's version.

948 responses have been received to the three consultations. Forty one per cent were from members of the public.  The campaign also generated over 3,000 responses to our online 'Opinion Poll'.

These views have shaped the Draft Local Government (Wales) Bill which is the basis of the current consultation and provides a further opportunity for the public to submit their views.

Partners & Help