Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 25 Ionawr 2016 i'w hateb ar 1 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, mae'r Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid yw'n orfodol iddynt wneud hynny.  Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn 2015, faint o arian a oedd ar gael drwy Glastir ac a hawliwyd o dan y cynllun, a faint fydd ar gael yn 2016? (WAQ69703)R

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd (Rebecca Evans): Glastir contracts to the value of £53.7m were available to be claimed in the 2015/2016 financial year.  As of the 29th of January 2016 £26.8m has been paid.   As usual, the final amount paid for each year will be lower than has been budgeted for, which is dependant on the outcome of scheme eligibility checks and any resultant financial sanctions. 

For 2016 a total of £63.3m is available to be claimed in respect of signed Glastir Contracts.

As with all Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 schemes, the budget is kept under review and can be amended should the actual expenditure under specific schemes warrant it.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  O'r £37 miliwn sydd ar gael drwy'r cynllun datblygu gwledig ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth a gwasanaethau ymgynghorol: a) faint sydd wedi cael ei hawlio mewn gwirionedd; b) faint sydd wedi cael ei ddyrannu i bob un ohonynt; c) a yw'r arian hwn ar gael drwy Cyswllt Ffermio; a ch) os felly, pa gyrff eraill sydd wedi bod yn rhan o'r broses o ddosbarthu arian hwn? (WAQ69704)R

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Rebecca Evans:

(a) The first claims for costs relating to the knowledge transfer and advisory service are scheduled to be received in February 2016.

(b) Allocations under the 2014-2020 programmes to date are:

·       Lot 1 Knowledge Transfer Programme - £19,158,758

·       Lot 2 Lifelong Learning and Development Programme - £2,395,076

·       Lot 3 Advisory Service - £5,680,064

(c) Knowledge transfer and advisory services to farming and forestry businesses are available through Farming Connect. Food manufacturing SMEs can also separately access specialist advice.

(d) Farming Connect brings together key stakeholders, organisations and institutions that currently support the farming and forestry industries in order to provide an enhanced integrated programme which will benefit the rural economy of Wales. The Agriculture & Horticulture Development Board - Dairy (AHDB - Dairy) and Hybu Cig Cymru (HCC) are key strategic partners in the programme.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Rhoddwyd cyfanswm o £110 miliwn mewn grantiau o dan y cynllun datblygu gwledig ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr: sut mae hwn yn cael ei dorri i lawr a beth oedd y grantiau i fod i dalu amdano? (WAQ69705)R

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Rebecca Evans: £110 million in grants has been made available to farmers and foresters under the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 (WGRC-RDP) as part of a package of £213m that has been made available across Wales for communities and businesses. 

Individual grant applications are currently being assessed. As yet only Glastir agreements have been approved and no grants have been paid apart from agreements that have transferred from the previous RDP.

The £110 million includes funding made available under the following schemes:

Scheme£m made available
Glastir Woodland Creation4
Glastir Woodland Restoration4
Glastir Organics30
Glastir Advanced60
Sustainable Production Grants2
Co-Operation and Supply Chain Development10
Total 110

 

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr adolygiad o Reoliadau Lles Anifeiliaid (Coleri Electronig) (Cymru) 2010? (WAQ69711)

Derbyniwyd ateb ar 2 Chwefror 2016

Rebecca Evans: The review of the Animal Welfare (Electronic Collars) (Wales) Regulations 2010 has now concluded.  A written statement will be issued to update Members on this matter shortly.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benodi uwch staff yn ysgol reoli Prifysgol Abertawe, yn dilyn adroddiadau y cynhaliwyd cyfarfod rhwng Deon yr Ysgol, Marc Clements, ac Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Richard Davies, am gymwysterau'r Athro Steve Chan? (WAQ69706)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): The Welsh Government has no powers in relation to the internal management of universities or the appointment of staff. This is a matter for Swansea University.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle (Torfaen): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â gostyngiad mewn cyfraddau sgrinio serfigol ymysg menywod sy'n cael eu gwahoddiad cyntaf neu olaf ar gyfer sgrinio serfigol? (WAQ69707)

Lynne Neagle (Torfaen): A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau ar gyfer ymgyrchoedd ymwybyddiaeth i gynyddu'r nifer sy'n ymgymryd â sgrinio serfigol? (WAQ69708)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): Coverage of cervical screening in Wales was 78% in 2014-15,a slight drop from the 78.4% recorded in 2013/14. Cervical screening rates in Wales are comparable with rates seen in the other UK countries. Coverage for the eligible cohort has been at or above 78% for each year since 2004-05 - very close to the 80% target rate.

Public Health Wales' screening engagement team raises awareness of screening and promotes informed choice. The team runs the annual Screening for Life campaign and works across all programmes and the whole population, but targets its efforts at groups and communities where uptake is low. An example of such targeted work is the Pink Ladies Project, which is aimed at empowering women with learning difficulties to make informed choices about going for screening.

The range of work undertaken by the team is covered in the Public Health Wales Screening Division's annual report This report can be found on the Screening for Life website: http://www.screeningforlife.wales.nhs.uk/annual-report

 

Lynne Neagle (Torfaen): Pa drafodaethau diweddar y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch cyflwyno sgrinio sylfaenol ar gyfer feirws papiloma dynol (HPV)? (WAQ69709)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Mark Drakeford: The UK National Screening Committee has recently reviewed the evidence and recommended that the cervical cancer screening programmes should adopt HPV as a primary screen test. The Wales Screening Committee and Chief Medical Officer provide me with professional advice on screening, including advice in relation to recommendations from the UK National Screening Committee. Initial scoping in respect of introducing HPV as a primary test for cervical cancer in Wales is underway. The proposed change will require substantial planning and the Wales Screening Committee will be providing me with advice in due course.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Lynne Neagle (Torfaen): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu ymwybyddiaeth o'r niwed a achosir gan gynnau tanau yn fwriadol ymhlith y rhai sy'n eu hachosi? (WAQ69710)

Derbyniwyd ateb ar 5 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews): Fire and Rescue Authorities operate several programmes targeted at those who have committed fire-related crime or are at the risk of doing so.  These programmes educate participants about the dangers and consequences of their actions, and divert them from committing further offences.  They are highly successful, with a typical reoffending rate of only 2-3%.

The Welsh Government fully supports this work.  In the current year we have provided a total of £876,300 for these programmes and other arson reduction initiatives.

The incidence of fires has more than halved since responsibility was devolved to Wales in 2004-5, and the incidence of deliberate fires has fallen by over two thirds. Nonetheless, deliberate fires still have a negative impact on the environment and communities and cause unnecessary cost and disruption. 

The Welsh Government joins Fire and Rescue Authorities, the Police and others in condemning those who engage in this dangerous, destructive and criminal behaviour.  An all Wales Strategic Arson Reduction Board and Arson Reduction Strategy co-ordinates efforts to tackle all types of deliberate fires.    

Partners & Help