Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 27 MEDI 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0055 Mis hanes pobl dduon

Cyflwynwyd gan:

Joyce Watson

Tanysgrifwyr:

Steffan Lewis (02/10/17)

Mohammad Asghar (02/10/17)

Darren Millar (02/10/17)

Vikki Howells (02/10/17)

Jayne Bryant (02/10/17)

Dawn Bowden (02/10/17)

Lynne Neagle (03/10/17)

Mark Isherwood (03/10/17)

Rhun ap Iorwerth (03/10/17)

Huw Irranca-Davies (03/10/17)

Eluned Morgan (03/10/17)

David Rees (03/10/17)

Hefin David (03/10/17)

Julie Morgan (04/10/17)​

Llyr Gruffydd (04/10/17)​

Mis hanes pobl dduon

Mae'r Cynulliad hwn:
 
1) Yn nodi mis Hydref mis Hydref yn nodi mis hanes pobl dduon. 
 
2) Yn cydnabod bod mis hanes pobl dduon yn cynnig cyfle i bobl ledled Cymru a'r DU ddathlu unigolion ysbrydoledig a nodi'r cyfraniadau sylweddol i hanes a diwylliant y Deyrnas Unedig a wnaed gan bob cymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. ddathlu unigolion ysbrydoledig a nodi'r cyfraniadau sylweddol i hanes a diwylliant y Deyrnas Unedig a wnaed gan bob cymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. 
 
3) Yn cydnabod y cynhelir y gwobrau ieuenctid hanes pobl dduon yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 29 Medi 2017 ac i gydnabod llwyddiannau pobl ifanc o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. 
 
4) Yn nodi'r amrywiaeth helaeth o sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn cynllunio a rhedeg digwyddiadau ledled y DU.

Partners & Help