Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 20/07/17

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0051 Wythnos ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint


Cyflwynwyd gan:

Angela Burns


Tanysgrifwyr:

Mark Isherwood (18/09/17)

Suzy Davies (18/09/17)

Mohammad Asghar (18/09/17)

Russell George (18/09/17)

Jayne Bryant (18/09/17)

Paul Davies (19/09/17) 

Nick Ramsay (19/09/17)

Darren Millar (20/09/17)

David Rees (20/09/17)

Rhun ap Iorwerth (20/09/17)

Joyce Watson (20/09/17)

Llyr Gruffydd (21/09/17)

Nathan Gill (25/09/17)

David Melding (27/09/17)

Adam Price (27/09/17)
 

OPIN-2017-0051 Wythnos ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint

Mae'r Cynulliad hwn:
1. Yn nodi mai 16 i 22 Medi 2017 yw wythnos ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint. 
2. Yn nodi bod tua 2,100 o bobl yn byw gyda ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint yng Nghymru, sy'n glefyd prin sy'n effeithio ar yr ysgyfaint na ellir ei wella ac sy'n cyfyngu ar fywyd. 
3. Yn canmol adroddiad Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint, 'A map for better care: making effective care pathways for people with interstitial lung disease', sy'n tynnu sylw at feysydd sydd angen eu diwygio. 
4. Yn annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cynllun cyflawni iechyd anadlol yn cael adnoddau priodol i sicrhau gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd anadlol ledled Cymru.

Partners & Help