Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 20/07/17

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0049 Trydaneiddio'r rheilffordd i Abertawe


Cyflwynwyd gan:

Simon Thomas
Dai Lloyd

Tanysgrifwyr:
Neil McEvoy 21.07.17
 
Trydaneiddio'r rheilffordd i Abertawe

Mae'r Cynulliad hwn:

1. Yn condemnio penderfyniad Llywodraeth y DU i sgrapio trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe;

2. Yn nodi'r gwaith paratoi a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn y naill dymor ar ôl y llall, yn cynnwys Llywodraeth 'Cymru'n Un' bron degawd yn ôl;

3. Yn galw ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei phenderfyniad i sgrapio trydaneiddio i Abertawe neu sicrhau bod y pŵer a'r cyllid yn cael eu darparu i Lywodraeth Cymru er mwyn diogelu dyfodiad rheilffordd fodern i Gymru sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif; a

4. Yn galw ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu trydaneiddio rheilffyrdd Cymru, gan gynnwys y rheilffordd i Abertawe, Rheilffyrdd y Cymoedd, a rheilffordd arfordir y Gogledd.  

Partners & Help