Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 11/05/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0041 Iaith Arwyddion Prydain

 
 
Cyflwynwyd gan:

Mike Hedges

Tanysgrifwyr:
Nathan Gill 15/05/2017
Sian Gwenllian 15/05/2017
Julie Morgan 16/05/2017
Mohammad Asghar 16/05/17
Simon Thomas 16/05/17
Dai Lloyd 16/05/17
Lee Waters 16/05/17
Neil McEvoy 17/05/17
Paul Davies 17/05/17
Steffan Lewis 17/05/17
Rhun ap Iorwerth 17/05/17
Adam Price 17/05/17
Llyr Gruffydd 26/05/17
Mark Isherwood 31/05/17 
Andrew RT Davies 07/07/17
 
Iaith Arwyddion Prydain

Mae'r Cynulliad hwn:

a) yn cydnabod y cafodd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ei derbyn yn ffurfiol fel iaith swyddogol yng Nghymru yn 2004, ond bod angen gwella'r cyfleoedd i ddysgu'r iaith;

b) yn croesawu canlyniadau adolygiad a gynhaliwyd gan Fwrdd Cynghori Ieuenctid y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar, a ganfu yr hoffai 82 y cant o bobl ifanc a gymerodd ran mewn arolwg yng Nghymru, gael TGAU Iaith Arwyddion Prydain:

c) yn cefnogi trafodaethau ynghylch sefydlu TGAU Iaith Arwyddion Prydain; a

d) yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried a allai Iaith Arwyddion Prydain gael ei hymgorffori yn ei gweledigaeth "Dyfodol Byd-eang" o ran hyrwyddo ieithoedd mewn ysgolion.

Partners & Help