Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 10/05/2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0040 - Gwrthwynebu Diwygio Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol
 

Cyflwynwyd gan:

Vikki Howells

Tanysgrifwyr:
Rhianon Passmore 12/5/17
Mike Hedges 12/5/17
Sian Gwenllian 12/05/17
Simon Thomas 15/05/2017
Jenny Rathbone 15/05/17
Hefin David 15/05/17
Joyce Watson 16/05/17
 
 
Gwrthwynebu Diwygio Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol

Mae'r Cynulliad hwn:

a) yn nodi'r newidiadau i'r Credydau Treth Plant a Chredyd Cynhwysol, a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2017;

b) yn pryderu y caiff y cyfyngiad i ddim ond dau o blant effaith negyddol ar lefelau incwm teuluoedd a gorfodi plant i mewn i dlodi; ac

c) yn ddigamsyniol yn condemnio'r 'cymal trais' lle y gall menywod hawlio am drydydd plentyn neu blant eraill os y gallant brofi bod y plentyn wedi'i eni o ganlyniad i feichiogiad heb gydsyniad.
 

Partners & Help