Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 28/03/17

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2017-0036 - Adleoli swyddi'r adran Gwaith a Phensiynau

 
 
Cyflwynwyd gan:

Lynne Neagle
Dawn Bowden
Jayne Bryant
John Griffiths
Julie Morgan
Hefin David

Tanysgrifwyr:
Vikki Howells
Steffan Lewis 29/3/17
Neil Hamilton 29/3/17
Mike Hedges 29/3/17
Eluned Morgan 29/3/17
Simon Thomas 29/3/17
Jenny Rathbone 30/3/17
Rhianon Passmore 31/03/17
313131/3/17

 
Mae'r Cynulliad hwn:

-Yn gwrthwynebu'n gryf gynigion Llywodraeth y DU i adleoli swyddi a swyddfeydd yng Nghymru fel rhan o'i chynlluniau ar gyfer dyfodol ystâd yr Adrannau Gwaith a Phensiynau;

-Yn gresynu at ddiffyg ymgynghori â Llywodraeth Cymru wrth ystyried y cynigion hyn a allai gael effaith andwyol ar gymunedau lleol yng Nghymru;

-Yn nodi pa mor bwysig yw rhannu cyflogaeth a ffyniant ledled y wlad yn unol â'r ymgyrch Swyddi Gwell yn Nes at Adref;

-Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wrthwynebu'r cynigion a gweithio gyda Llywodraeth y DU i ganfod atebion gwahanol i'r bwriad i gau swyddfeydd lleol.

Partners & Help