Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD AR 16/12/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0029 – Parthau Perygl Nitradau

 
Cyflwynwyd gan:

Simon Thomas

Tanysgrifwyr:

Llyr Gruffydd 9/1/17

Mae'r Cynulliad hwn:

a) yn nodi cynnig Llywodraeth Cymru i ddynodi 8 y cant o Gymru yn barthau pergyl nitradau, neu ddynodi 'tiriogaeth gyfan' Cymru yn barth perygl nitradau;

b) yn pryderu nad yw Llywdraeth Cymru wedi cyhoeddi Asesiad Effaith Rheoleiddiol;

c) yn pryderu ynghylch canfyddiadau NFU nad oes gan 73 y cant o ffermydd sy'n cynhyrchu slyri, ddigon o le i ddiwallu anghenion arfaethedig ac amcangyfrifir y bydd y gost tua £79,957 iddynt gydymffurfio;

d) yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried dulliau amgen, gan gynnwys: cytundebau gwirfoddol; gwell defnydd o bridd a dŵr glaw ac arferion gorau o wledydd eraill yr UE.

Partners & Help