Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 6/12/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant                

 

OPIN-2016-0026 - Cefnogaeth i Addysg Gerdd

 
Cyflwynwyd gan:

Rhianon Passmore

Tanysgrifwyr:

Dawn Bowden
Hefin David
Lynne Neagle
Mohammad Asghar
Mike Hedges
Vikki Howells
Hannah Blythyn
Jayne Bryant
Dai Lloyd
Eluned Morgan
Joyce Watson
David Rees
Neil McEvoy
Jenny Rathbone


Cefnogaeth i Addysg Gerdd

Mae'r Cynulliad hwn:

Yn croesawu buddsoddiad Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru o £20 miliwn ar gyfer y cynllun Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau.

Yn nodi modiwlau Dysgu a Phrofiadau Creadigol o fewn cwricwlwm addysg Donaldson ar gyfer Cymru, y rhwydweithiau creadigol rhanbarthol a llwybrau Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Yn gofyn i Lywodraeth Cymru weithredu cynllun addysg gerdd cyfannol sy'n darparu cynnig o fynediad hyfforddiant a cherddorfaol cyson.

Yn rhagweld canlyniad cadarnhaol a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau cefnogaeth i gerdd ac ensemble celf ieuenctid ledled Cymru.

Yn gofyn i Lywodraeth Cymru barhau i ddatblygu a chryfhau cydraddoldeb o ran mynediad i'r celfyddydau ar bob lefel.

Partners & Help