Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIAD BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 17/10/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 
OPIN-2016-0019 Diwrnod Atal Caethwasiaeth 2016
 
 
 
Cyflwynwyd gan:

Joyce Watson

Tanysgrifwyr:
Dai Lloyd 17/10/16
Nathan Gill 17/10/16
Jayne Bryant 18/10/16
Mohammad Asghar 18/10/16
Lynne Neagle 18/10/16
Vikki Howells 18/10/16
Suzy Davies 18/10/16
David J Rowlands 18/10/16
Huw Irranca-Davies 18/10/16
Llyr Gruffydd 19/10/16
Angela Burns 19/10/16
John Griffiths 19/10/16
David Melding 04/11/16


 
Diwrnod Atal Caethwasiaeth 2016
 
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi y cynhelir digwyddiadau ar hyd a lled y DU ar 18 Hydref 2016 i gydnabod bod dynion, menywod a phlant yn parhau i ddioddef oherwydd y fasnach gaethwasiaeth fodern, er gwaethaf dileu'r fasnach gaethwasiaeth drawsiwerydd dros 200 mlynedd yn ôl;

Yn cydnabod bod y diwrnod hwn yn helpu i godi ymwybyddiaeth am beryglon caethwasiaeth fodern, gan gynnwys masnachu pobl a manteisio arnynt, ac yn annog pobl i gymryd rhan yn eu brwydr yn erbyn caethwasiaeth; ac

Yn nodi'r cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, mudiadau'r trydydd sector, yr heddlu a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus wrth fynd i'r afael â'r mater hwn.    

Partners & Help