Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 30/09/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0017 Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

 
 
Cyflwynwyd gan:

Janet Finch-Saunders

Tanysgrifwyr:
Vikki Howells 3/10/16
Nick Ramsay 4/10/16
Janet Finch-Saunders 6/10/16
 
Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

Mae'r Cynulliad hwn:  

  • Yn nodi ac yn ategu galwadau a gaiff eu gwneud yn Natganiad Gweinidogol Llywodraeth Cymru ynghylch Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn, y gall unigrwydd ac arwahanrwydd gael effaith fawr ar iechyd a llesiant

 

  • Yn nodi gwaith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a chanfyddiadau ei hadroddiad ym mis Tachwedd 2015 fod 17 y cant o bobl rhwng 75 a 79 oed, a 65 y cant o bobl dros 80 yn teimlo'n unig.

 

  • Yn galw am gyflwyno Bill Hawliau Pobl Hŷn, i ymestyn hawliau pobl hŷn a chyflwyno dyletswydd ar gyrff y sector cyhoeddus i ymgynghori â phobl hŷn wrth wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. 

 

Partners & Help