Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 12/09/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

 

OPIN-2016-0015 Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid

 
Cyflwynwyd gan:

Nick Ramsay

Tanysgrifwyr:

Dai Lloyd 13/09/16
Llyr Gruffydd 13/09/16
Lynne Neagle 13/09/16
Darren Millar 13/09/16
Hefin David 13/09/16
David Rees 13/09/16
Huw Irranca-Davies 13/09/16
Mark Isherwood 13/09/16
Neil McEvoy 13/09/16
Paul Davies 13/09/16
Bethan Jenkins 13/09/16
Jayne Bryant 13/09/16
Vikki Howells 13/09/16
Janet Finch-Saunders 13/09/16
Rhun ap Iorwerth 13/09/16
Suzy Davies 13/09/16
Mohammad Ashgar 14/09/16
Russell George 14/09/16
Nathan Gill 15/09/16
Rhianon Passmore 15/09/16
John Griffiths 20/9/16
Andrew RT Davies 20/09/16
Dawn Bowden 26/09/16
Joyce Watson 27/09/16
David Melding 3/10/16
 
Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid

Mae'r Cynulliad hwn: 

 • Yn cydnabod Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid yn y DU a Chymru am y Seithfed Mlynedd
 • Yn galw ar Aelodau'r Cynulliad i annog etholwyr i drefnu prawf llygaid


  Yn nodi:        

   
 • Y gellir osgoi 50 y cant o achosion o golli golwg
 • Nad yw 1 o bob 10 o bobl yn cael profion llygaid rheolaidd
 • Y dylai pawb gael profi eu llygaid bob dwy flynedd, neu bob blwyddyn os oes hanes o glawcoma yn y teulu
 • Bod profion llygaid y GIG am ddim i bobl dros 60 oed
 • Y gall profion llygaid arwain at ganfod arwyddion cynnar a thrin cyflyrau ar y llygaid gan osgoi colli'r golwg.

   

Partners & Help