Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 4/07/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant 

OPIN-2016-0012 Coffáu Gwynfor Evans

 
Cyflwynwyd gan:

Adam Price
Simon Thomas

Tanysgrifwyr:
Bethan Jenkins 13/07/2016
Sian Gwenllian 13/07/2016
Llyr Gruffydd 14/07/16
Rhun ap Iorwerth 15/07/2016


Coffáu Gwynfor Evans
 
Mae'r Cynulliad hwn:

Yn cydnabod cyfraniad enfawr y diweddar Gwynfor Evans i wleidyddiaeth Cymru a chenedligrwydd Cymreig;

Yn cydnabod ymrwymiad cadarn Gwynfor Evans i faterion fel diarfogi niwclear, democratiaeth ddiwydiannol, cydweithredu cymdeithasol a chytgord rhyngwladol;

Yn talu teyrnged i ymdrechion Gwynfor i hyrwyddo llywodraeth ddatganoledig ac annibynniaeth genedlaethol;

Yn gwir werthfawrogi hunanaberth ac ymgyrch lwyddiannus Gwynfor i sefydlu S4C;

Yn cydnabod Gwynfor fel gwladgarwr mwyaf Cymru yn yr ugeinfed ganrif; ac

Yn nodi hanner can mlynedd ers buddugoliaeth Gwynfor yn is-etholiad Caerfyrddin ym 1966.

Partners & Help