Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 14/06/16

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2016-0007 Cydsefyll â dioddefwyr casineb homoffobig yn Orlando

 
Cyflwynwyd gan:

Jeremy Miles
Hannah Blythyn
Adam Price

Tanysgrifwyr:

David Rees 14/06/16
Mohammad Asghar 14/06/16
Steffan Lewis 14/06/16
Bethan Jenkins 14/06/16
Andrew RT Davies 14/06/16
Vikki Howells 14/06/16
Mick Antoniw 14/06/16
Dawn Bowden 14/06/16
Hefin David 14/06/16
Angela Burns 14/06/16
Paul Davies 14/06/16
Nick Ramsay 14/06/16
Neil McEvoy 14/06/16
Suzy Davies 14/06/16
Jayne Bryant 14/06/16
Sian Gwenllian 14/06/16
Rhun ap Iorwerth 14/06/16
Lynne Neagle 14/06/16
Mark Isherwood 15/6/16
Mike Hedges 15/06/16
Rhianon Passmore 15/06/16
Lee Waters 15/06/16
Huw Irranca-Davies 16/06/16
Llyr Gruffydd 16/06/16
David Melding 20/06/16
Joyce Watson 27/06/16
Eluned Morgan 12/07/16

 
Cydsefyll â dioddefwyr casineb homoffobig yn Orlando
 
Mae'r Cynulliad hwn:

Yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ledled Cymru wrth inni gydsefyll â dioddefwyr casineb homoffobig yn Orlando.

Yn credu na ddylid rhoi lle i homoffobia, deuffobia a thrawsffobia yn ein cymdeithas, a bod gan bob un ohonom gyfrifoldeb i herio casineb o'r fath.

Partners & Help